гр. Казанлък, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 1

Начало2024-05-15T21:07:24+03:00

  ЗА НАС

ОУ „Мати Болгария” е първото училище в България под егидата на общонародното движение „Мати Болгария”. То реализира на територията на гр. Казанлък идеала за връщане на възрожденските ценности в образованието. Като член на организацията на обединените училища към ЮНЕСКО има достъп до европейските и световни постижения в областта на образованието.

Училището е създадено на 15. 06. 1990 г. с решение на ИК на ОбНС гр. Казанлък. По инициатива на учителите на 01. 11. 1990 г се провежда общоградско тържество, с което е възстановено честването на Деня на народните будители. Този ден става патронен празник на училището.

На 14. 02. 1991 г. училището тържествено приема името „Мати Болгария”, което е заглавие на едно от най–известните произведения на възрожденския будител и книжовник Неофит Бозвели. Кръстник на училището става писателят Петър Константинов, председател на общонародното сдружение „Мати Болгария”.

Оттогава до днес и занапред училището ни носи родолюбивото име „Мати Болгария“, което ни изпълва с гордост и самочувствие, но и ни задължава да пазим жив духа български!

Професионалната дейност на педагогическата общност през годините е насочена към качествено обучение и възпитание на младите хора в дух на общочовешки нравствени ценности, творческо мислене и изграждане на съвременно гражданско общество.

Виж още…

Основно училище „Мати Болгария“ гр. Казанлък е българско училище с европейски облик и вече 30 години пази българщината и възрожденския дух на народа ни в стремежа му към просвета. Едновременно с това се ползва от добрите европейски практики и тенденции в образованието и възпитанието.

Като своя мисия  ОУ „Мати Болгария“ определя:

  • Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение , способности за ефективна обществена реализация.
  • Възпитание и обучение според държавните образователни стандарти и тези на Европейския съюз, в духа на демократичните ценности.
  • Способност за адекватно професионално реализиране в динамично променящия се съвременен свят.
  • Изграждане на навици у учениците за учене през целия живот.
  • Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности.
  • Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.
  • Осигуряване на високо качество на обучение, насочено към провокиране на мисленето и самостоятелното формиране на практически умения.
  • Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

Виж още…

Като институция с традиции, нашето училище има и свой химн. Текстът и музиката са  дело на дългогодишния преподавател по музика г- жа Радка Кънчева.

Виж още…

ОТ СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА В ОУ ,, МАТИ БОЛГАРИЯ “ СЕ ВЪВЕЖДА    ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УЧЕНИЧЕСКО ОБЛЕКЛО – УНИФОРМА

Виж още…

През 1992 година се възтановява традицията за списването и издаването на независим училищен вестник „Лексикон“.

Виж още…

През 2001 година в училището се създава мажоретен състав, работещ тогава по проект „Успех“ – съвместен проект с ЕС, ЕСФ и МОМН. Художествен ръководител е г-жа Теменужка Иванова, а малките мажоретки са едва 9 годишни. Днес мажоретният състав се е превърнал в наша емблема и  успешно представя училището и града ни в редица културни инициативи.
Виж още…

ПРИЕМ В I КЛАС
НВО В IV и VII КЛАС

ПРИЕМ В I КЛАС

НОВИНИ И СЪОБЩЕНИЯ

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Go to Top