гр. Казанлък, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 1

Занимания по интереси за учебната 2021-2022 година

2022-08-15T14:30:02+03:00

В  ОУ ”Мати Болгария”, съгласно последните изменения на Наредбата за приобщаващо образование  с ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и указанията на МОН за организиране на извънкласната дейност,  се реализира кампания за организиране на занимания по интереси с учениците от I до VII клас. Чрез тях се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците. Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления: Дигитална креативност Природни науки Математика Технологии Изкуства и култура Гражданско образование Екологично образование и здравословен начин на живот Спорт [...]

Занимания по интереси за учебната 2021-2022 година2022-08-15T14:30:02+03:00
Go to Top