Занимания по интереси за учебната 2021-2022 година

2021-10-05T21:55:40+03:00

Организационно педагогическа форма и наименование на дейността Тематична област/ подобласт Брой групи/Брой ученици по класове Ръководител Дeн от седм./ Час/ Място на провеждане 1. "Вокална група" Изкуства и култура/ Сценични и танцови изкуства 1 група от I а,б,в клас/ 15 участници Соня Георгиева – старши учител, начален етап на основното образование (І – ІV клас); 2. «Занимателна математика» Математика/ Математическо моделиране 1 група от II а клас/ 12 участници Ирина Андреева, старши учител, начален етап на основното образование (І – ІV клас) 3. Клуб «Искам да науча повече» Технологии/ Природо-математическо знание 1 група от II б клас/ 12 участници Нанка [...]