гр. Казанлък, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 1

Ден на ученическото самоуправление

2023-05-09T15:42:36+03:00

Под мотото "Ден на ученическото самоуправление и Ден на Европа" премина празничният 9 май в ОУ "Мати Болгария". Ученици от пети, шести и седми клас влязоха в ролята на директор, заместник-директори, педагогически специалисти и преподаватели по предмети. Така те имаха възможност да организират учебния процес, както и да разрешават различни педагогически и административни казуси.

Ден на ученическото самоуправление2023-05-09T15:42:36+03:00

Ден на ученическото самоуправление

2022-05-09T23:09:06+03:00

На 9 май традиционно в ОУ"Мати Болгария" се отбелязва Ден на ученическото самоуправление. Учениците от V до VII клас се представиха чудесно, влизайки в ролята на административни ръководители, учители и педагогически специалисти.

Ден на ученическото самоуправление2022-05-09T23:09:06+03:00
Go to Top