Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявяването на резултатите от НВО в края на IV клас за учебната 2023// 2024 година имате възможността, ако желаете да се запознаете с индивидуалната работа на ученик като:

  1. Съгласно т. 69 от Правилата за информационна сигурност при организиране и провеждане на НВО в края на IV клас запознаването с оценена изпитна работа на ученик може да се извърши в присъствието на член на РКПОИР чрез влизане в системата чрез определени права за достъп.
  2. В дните 10. 06. 2024 г. (13. 00 ч. до 17. 30 ч.), 11. 06. 2024 г. и 12. 06. 2024 г. (9.00 ч. до 17. 30 ч. ) в оценителския център ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора,  адрес: ул. „Августа Траяна“ № 68 може да бъде изършено запознаване с оценена изпитна работа на ученик от IV клас при спазване на горепосоченото условие.