В 7.а клас се проведе урок за начините за постигане и поддържане на добра екологична среда. В часа по геграфия и икономика пристигнаха доброволци на сдружение Младежки център за развитие – Взаимопомощ по проект на програма „Европейски корпус за солидарност“. Доброволците от Грузия, Чехия и Испания представиха чреэ забавна игра начини за разделно събиране на отпадъци. Учениците се забавляваха и научиха интересни факти и начини за опазване на околната среда. Общуването в часа бе на английски език, като арменците се справиха безупречно. Доброволците представиха интересна презентация и екофилм анимация как хората със своята стопанска дейност унищожават и замърсяват природата. Учениците подготвиха флаговете на страните, показаха ги на картата и посочиха столиците им. Часът премина забавно и активно эа всички ученици. Занятието бе проведено под ръководството на г-жа Даниела Башкехайова, както и със съдействието на г-жа Анастасия Пиронкова и на експерта към организацията г-н Красимир Цанев.