Уважаеми родители на бъдещи първокласници предоставяме Ви информация за Графика на дейностите за електронен прием в I клас за учебната 2024/ 2025 учебна година.