На 16.02.2024 г. Теодора Георгиева от 5.а, Наталия Миланова, Анна Тояганова, Катрин Грахова и Фелисия Фадилова от 4.в клас след успешно класиране на общинско ниво, взеха участие в областен кръг на Национално състезание-музикална игра „Ключът на музиката“. Те са подготвени и ръководени от учителя си по музика г-жа Теменужка Върбанова.