КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА ОБЛАСТНИТЕ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ

УЧЕБНА 2023/2024 Г.

I. Олимпиада по Български език и литература:

 1. Ясмин Едвин Селимова                                 Vа клас
 2. Теодора Тодорова Георгиева                       Vа клас
 3. Никол Иванова Пенчева                               VIа клас
 4. Александра Динкова Дякова                       VIа клас
 5. Магдалена Николаева Ненова                    VIв клас

II. Олимпиада по Математика:

 1. Теодор Веселин Бонев                                 IVа клас
 2. Добромир Галинов Бъчваров                    IVб клас
 3. Стефан Петров Петров                                IVв клас
 4. Васил Хрисимиров Стайков                      IVв клас
 5. Светослав Тодоров Тодоров                      IVв клас
 6. Мартин Теодоров Манчев                         IVа клас

III. Олимпиада по Биология и здравно образование:

 1. Нермин Мустафова Агушева                    VIIв клас

IV. Олимпиада по Химия и опазване на околната среда:

 1. Джанур Ридван Иляз                                   VIIа клас

V. Олимпиада по География и икономика:

 1. Тея Михайлова Янушева                             Vб клас
 2. Рачо Кръстев Захариев                                Vв клас
 3. Денис Георгиев Павлов                               Vв клас
 4. Алмера Айлединова Мимишева               Vа клас
 5. Теодора Тодорова Георгиева                     Vа клас
 6. Ясмин Едвин Селимова                               Vа клас
 7. Александра Георгиева Какаова                 Vв клас
 8. Иван Иванов Митков VIв клас
 9. Петя Димитрова Чуканова                          VIв клас
 10. Даниел Иванов Иванов                                VIа клас
 11. Синан Самиров Касапов                              VIа клас
 12. Нермин Мустафова Агушева                      VIIб клас
 13. Есин Юсеин Караосман                               VIIв клас
 14. Диан Иванов Драгнев                                   VIIа клас

VI. Олимпиада по История и цивилизации:

 1. Ясмин Едвин Селимова                               Vа клас
 2. Никол Иванова Иванова                             Vб клас
 3. Илина Лазарова Козелова                          VIIа клас

VII. Олимпиада „Знам и мога“  за учениците от IV клас:

 1. Теодор Веселин Бонев                                 IVа клас
 2. Петър Галинов Овчаров                              IVа клас
 3. Светослав Тодоров Тодоров                       IVв клас
 4. Камер Борянов Касабов                              IVв клас

VIII. Национално състезание „Ключът на музиката“:

 1. Наталия Богданова Миланова                  IVв клас
 2. Фелисия Алиризова Фадилова                  IVв клас
 3. Анна Тояганова                                              IVв клас
 4. Катрин Ивелинова Грахова                        IVв клас
 5. Теодора Тодорова Георгиева                      Vа клас

IX. Национално състезание по „Компютърно моделиране“:

 1. Александър Димитров Атанасов               IIIа клас
 2. Никола Мирославов Малчев                      IIIб клас
 3. Никълъс Пламенов Орозов                         IIIа клас
 4. Светослав Тодоров Тодоров                        IVв клас
 5. Мартин Стефанов Стефанов                       IVб клас
 6. Наталия Богданова Миланова                   IVв клас