Колоездачна надпревара

На 20 април се проведе училищна надпревара с велосипеди, организирана със съдействието на г-н Добри Добрев и колоездачен клуб „Лястовица“ гр. Казанлък. Учениците от начален и прогимназиален етап показаха отлични умения при управлението на велосипед, преминавайки през различни препятствия. В деня на надпреварата се реализира и беседа с участниците на тема „Безопасно управление на велосипед“, на която учениците си припомниха правилата за безопасно движение на велосипедисти по улицата и пътните знаци.