Уважаеми родители,

Във връзка със стартиране на дейностите за електронен прием в I клас за учебната 2022/2023 година в ОУ „Мати Болгария“ ще работи училищна комисия за прием на Заявления.

График  на дейността на комисията:

дата / час I смяна II смяна

19.05.2022 г.

/четвъртък/

12,30 – 18,00 часа
Ирина Андреева
Нанка Костадинова
20.05.2022 г.
/петък/
9,00 – 13,10 часа
Ангелина Христова
Теменужка Иванова
13,10 – 18.00 часа
Пепа Петрова
Павлина Димитрова-Калчева

23.05.2022 г.

/понеделник/

9,00 – 13,10 часа
Генка Славова
Мариана Рахнева
13,10 – 18,00 часа
Мария Белчева
Пепа Петрова

26.05.2021 г.

/четвъртък/

9,00 – 13,10 часа
Гергана Орозова
Йорданка Сунгурова
13,10 – 18,00 часа
Ангелина Христова
Теменужка Иванова
27.05.2021 г.
/петък/
9,00 – 13,10 часа
Генка Славова
13,10 – 18,00 часа
Пепа Петрова
30.05.2021 г.
/понеделник/

9,00 – 13,10 часа

Гергана Орозова

13,10 – 18,00 часа
Мария Белчева