Уважаеми родители,

Във връзка със стартиране на дейностите за електронен прием в I клас за учебната 2024/2025 година от 15 май в ОУ „Мати Болгария“ ще работи училищна комисия за прием на Заявления.