Организационно педагогическа форма и наименование на дейността Тематична област/ подобласт Брой групи/Брой ученици по класове Ръководител Дeн от седм./
Час/ Място на провеждане
1. „Вокална група“ Изкуства и култура/ Сценични и танцови изкуства 1 група от I а,б,в клас/ 15 участници Соня Георгиева – старши учител, начален етап на основното образование (І – ІV клас);
2. «Занимателна математика» Математика/ Математическо моделиране 1 група от II а клас/ 12 участници Ирина Андреева, старши учител, начален етап на основното образование (І – ІV клас)
3. Клуб «Искам да науча повече» Технологии/ Природо-математическо знание 1 група от II б клас/ 12 участници Нанка Костадинова, старши учител, начален етап на основното образование (І – ІV клас)
4. «Приключения в света на английския език» Технологии/ Езиков свят 1 група от III б клас/ 18 участници Беатрис Кацароваова,  учител, начален етап на основното образование (І – ІV клас)
5. «Забавна математика» Математика/ Математическо моделиране 1 група от III в клас/ 12 участници Блага Качакова – старши учител, начален етап на основното образование (І – ІV клас)
6. Група за народни танци «Хоп-троп» Изкуства и култура/ Сценични и танцови изкуства 1 група от IV в клас/ 12 участници Ангелина Христова – учител, начален етап на основното образование (І – ІV клас)
7. Мажоретен състав Изкуства и култура/ Сценични и танцови изкуства 1 група от IV г клас/ 13 участници Теменужка Иванова – старши учител, начален етап на основното образование (І – ІV клас)
8. «Scratch –  програмиране за деца» Дигитална креативност/ Програмиране и роботика 1 група от IV а, б клас/ 15 участници Събина Иванова – старши учител, начален етап на основното образование (І – ІV клас)
9. Клуб «Нашият училищен вестник» Технологии/ Езиков свят 1 група от  V-VI клас/13 участници Катя Стоянова – старщи учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
10. «Готварска работилница» Технологии/ Техника и технологии 1 група от  VII а клас/12 участници Димитринка Димитрова  – старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап;
11. «Езиков свят» Технологии/ Езиков свят 1 група от  VII б клас/14 участници Христина Гитева – старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап