През октомври/ноември 2021 г. предстои да се организират  4 състезания по математика в Стара Загора:

 

„Хитър Петър“  – за ученици от 2. до 8. клас (основен организатор  Съюз на математиците – СМБ – Габрово), такса 10 лева. Дата на провеждане на сътезанието: 9 октомври, от 11 до 12:30 ч.

 


Математика без граници  есенен кръг- за ученици от 1 до 12 клас, такса 15 лева, 23 октомври, от 10 до 11:00 ч.

 


„Formula of Unity“- за ученици от 5 до 12 клас в календара на Министерството на Руската федерация, организатор Фондация Леонард  Ойлер, Санкт Петербург (това е предварителен и неприсъствен кръг, задачите са на руски и на английски език, финал – февруари 2022 в Стара Загора за всички български участници), без такса за участие в предварителния кръг

 


30-ти турнир „Черноризец Храбър“ за ученици от 2 до 12 клас (организатор секция на СМБ към Българската академия на науките), таксата ще се уточни до седмица, дата на провеждане – 1 ноември 2021 г. от 9:00