Състезания Дата на подаване на заявки Дата на получаване на материали за състезанието Дата на прожеждане на състезанието Обявяване на резултати от състезанието и получаване на грамоти
„Аз рисувам“ 23.09-30. 09.2021 г. 01.10.-11.10.2021 г. 14.10.2021 г. 08.11.2021 г.
„Аз и знанието“ 18.10.- 04.11.2021 г. 08.11.-15.11.2021 г. 17.11.2021 г. 20.12.2021 г.
„Аз, природата и светът“ 15.11.-30.11.2021 г. 01.12.-13.12.2021 г. 16.12.2021 г. 10.01.2022 г.
„Аз и числата“ 04.01.-13.01.2022 г. 14.01.-21.01.2022 г. 27.01.2022 г. 28.02.2022 г.
„Аз и буквите“ 25.01.-11.02.2022 г. 14.02.-22.02.2022 г. 24.02.2022 г. 21.03.2022 г.
„Аз общувам с Европа“ 01.03.-11.03.2022 г. 15.03.-22.03.2022 г. 24.03.2022 г. 11.04.2022 г.
Национално финално състезание Имената на участниците ще бъдат обявени на сайта на СБНУ в Резултати. 21.04.- 27.04.2022 г. 28.04.2022 г. 13.05.2022 г.