СПИСЪК  НА  ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

В ГРУПИТЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.

   I КЛАС

IА –   Сръчни ръце

IБ –   Забавни задачи

IВ –   Забавна математика

             II КЛАС

II А –  Изобразително изкуство

IIБ –   Забавна математика

IIВ –  Сръчни ръце

 

             III КЛАС

IIIА – Забавни задачи

IIIБ –  Изобразително изкуство

IIIВ –  Български език и литература

 

             IV КЛАС

IVА  – Изобразително изкуство

IVБ – Приказен свят

IVВ – Роден език