Г Р А Ф И К

за родителските срещи

през първи срок на учебната 2021/2022г.

Начален етап

класен ръководителНанка Костадинова

клас дата час кабинет организатор
IA клас
IБ клас
IВ клас
IIA клас 06.10.2021 г. 17.30 класна стая

класен ръководител:

Ирина Андреева

IIБ клас 06.10.2021 г. 17.30 класна стая класен ръководител:

Нанка Костадинова

IIВ клас 05.10.2021 г. 17.15 класна стая

класен ръководител:

Тодорка Йорданова-Гюлева

IIIA клас 06.10.2021 г. 17.30 класна стая

класен ръководител:

Милена Добрева

IIIБ клас 07.10.2021 г. 18.00 Teams

класен ръководител:

Беатрис Кацарова

IIIВ клас 07.10.2021 г. 18.00 Teams

класен ръководител:

Блага Качакова

IVA клас 07.10.2021 г. 18.00 Teams

класен ръководител:

Мария Белчева

IVБ клас 07.10.2021 г. 18.00 Teams

класен ръководител:

Пепа Петрова

IVВ клас 23.09.2021г. 19.00 Teams

класен ръководител:

Ангелина Христова

IVГ клас 07.10.2021 г. 18.00 Teams

класен ръководител:

теменужка Иванова

Прогимназиален етап

клас дата час кабинет организатор
VA клас
VБ клас
VВ клас
VIA клас 07.10.2021 г. 18.00 Teams класен ръководител
VIБ клас 07.10.2021 г. 18.00 Teams класен ръководител
VIВ клас 07.10.2021 г. 18.00 Teams класен ръководител
VIГ клас 07.10.2021 г. 17.30 класна стая класен ръководител
VIIA клас 07.10.2021 г. 18.30 Teams класен ръководител
VIIБ клас 05.10.2021 г. 17.00 класна стая VIIБ класен ръководител
VIIВ клас