Седмично разписание на часовете  1 – 4 клас

ПОНЕДЕЛНИК

1. Български език и литература Български език и литература Музика Български език и литература Български език и литература Български език и литература Човекът и обществото Човекът и обществото Човекът и обществото Физическо възп. и спорт Физическо възп. и спорт Математика Английски език
2. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Математика Български език и литература Български език и литература Математика Английски език Физическо възп. и спорт Физическо възп. и спорт
3. Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература Математика Математика Математика Български език и литература Български език и литература Математика Английски език Математика Английски език Математика
4. Математика Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Музика Музика Английски език Български език и литература Математика Английски език Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература
5. Музика Математика Английски език Учебен час за спортни дейности Музика Технологии и предприемачество Английски език Музика Български език и литература Технологии и предприемачество Български език и литература Български език и литература
6. Английски език Музика Учебен час за спортни дейности Учебен час за спортни дейности Български език и литература Час на класа Технологии и предприемачество
7.

ВТОРНИК

1. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Математика Математика Математика Английски език Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература Английски език Математика Български език и литература
2. Родинознание БЪлгарски език и литература Родинознание Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Български език и литература Математика Английски език Човекът и природата Български език и литература Български език и литература Английски език Български език и литература
3. Математика Музика Математика Български език и литература Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Математика Английски език Български език и литература Български език и литература Английски език
4. Изобразително изкуство Математика Изобразително изкуство Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Английски език Математика Математика Български език и литература Математика
5. Изобразително изкуство Учебен час за спортни дейности Изобразително изкуство Технолгии и предприемачество Английски език Час на класа Български език и литература Български език и литература Български език и литература Човекът и обществото Човекът и обществото Човекът и обществото Човекът и обществото
6. Учебен час за спортни дейности Български език и литература Музика Музика Музика Музика
7.

СРЯДА

1 a
1. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Човекът и обществото Човекът и обществото Човекът и обществото Английски език Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература
2. Български език и литература Математика Български език и литература Математика Математика Английски език Английски език Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3. Музика Изобразително изкуство ИУЧ Английски език ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература Математика Математика Английски език Математика Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Математика
4. ИУЧ Английски език Изобразително изкуство Музика Музика Технологии и предприемачество ИУЧ Български език и литература Български език и литература Математика Английски език Български език и литература Математика Математика Физическо възпитание и спорт
5. Учебен час за спортни дейности Технологии и предприемачество Час на класа Час на класа Технологии и предприемачество Изобразително изкуство Изобразително изкуство Български език и литература Математика Човекът и природата Човекът и природата Човекът и природата
6. Изобразително изкуство Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Човекът и природата Час на класа Учебен час за спортни дейности Учебен час за спортни дейности

ЧЕТВЪРТЪК

1 a
1. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература Български език и литература Математика Математика Английски език Компютъно моделиране Математика
2. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Български език и литература Математика Английски език Компютъно моделиране
3. Математика Математика Математика Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература Компютъно моделиране Български език и литература Български език и литература Английски език
4. Технологии и предприемачество Музика Технологии и предприемачество Математика Английски език Музика Математика Математика Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество Компютъно моделиране Математика Български език и литература
5. Час на класа Час на класа Час на класа Английски език Математика Учебен час за спортни дейности ИУЧ Математика ИУЧ Математика ИУЧ Математика Човекът и природата Изобразително изкуство Човекът и природата Изобразително изкуство
6. Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа Учебен час за спортни дейности Технологии и предприемачеств Час на класа

ПЕТЪК

1 a
1. Математика ИУЧ Български език и литература Физическо възпитание и спорт ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература Музика ИУЧ Български език и литература Компютърно моделиране ИУЧ Математика ИУЧ Математика ИУЧ Математика ИУЧ Математика
2. ИУЧ Математика Физическо възпитание и спорт ИУЧ Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ Математика ИУЧ Математика Компютърно моделиране ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ Математика ИУЧ Математика ИУЧ Математика
3. Физическо възпитание и спорт ИУЧ Математика Математика Околен свят Околен свят Околен свят Човекът и природата Компютърно моделиране ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература
4. ИУЧ Български език и литература Родинознание ИУЧ Математика Изобразително изкуство Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт ИУЧ Български език и литература Човекът и природата Изобразително изкуство Изобразително изкуство Човекът и природата Изобразително изкуство Човекът и природата
5. ИУЧ нглийски Учебен час за спортни дейности Учебен час за спортни дейности Музика Изобразително изкуство ИУЧ Български език и литература Технологии и предприемачество Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство
6. Учебен час за спортни дейности

Седмично разписание на часовете  5 – 7 клас

ПОНЕДЕЛНИК

1. Математика Български език и литература Изобразително изкуство Математика Математика География и икономика Български език и литература Музика Физическо възпитание и спорт Български език и литература
2. История и цивилизации Български език и литература Изобразително изкуство Музика Български език и литература Математика Човекът и природата Български език и литература Математика
3. Човекът и природата Изобразително изкуство История и цивилизации Български език и литература Музика Български език и литература Математика Български език и литература Математика Физическо възпитание и спорт
4. Български език и литература Изобразително изкуство Български език и литература География и икономика Човекът и природата Английски език Музика Български език и литература Химия и опазване на околната среда История и цивилизации
5. Изобразително изкуство Математика Български език и литература Информационни технологии География и икономика Човекът и природата Английски език Математика История и цивилизаци Музика
6. Изобразително изкуство История и цивилизации Математика Човекът и природата Информационни технологии Музика География и икономика Физическо възпитание и спорт Английски език Химия и опазване на околната среда
7. Учебен час за спорни дейности Час на класа Учебен час за спорни дейности История и цивилизаци Музика Английски език
8.

ВТОРНИК

1. Английски език Математика Човекът и природата Технологии и предприемачество Математика Физическо възпитание и спорт Български език и лураитература Английски език Физика и астрономия Математика
2. Български език и лураитература Човекът и природата Математика Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Математика История и цивилизации Математика Английски език Физика и астрономия
3. Български език и литература География и икономика Музика Български език и литература Български език и литература История и цивилизации Математика Физика и астрономия Математика Английски език
4. Математика Музика География и икономика Български език и литература Български език и литература Английски език Технологии и предприемачество Български език и литература Биология и здравно образование Физическо възпитание и спорт
5. География и икономика Български език и литература Английски език Математика История и цивилизации Информационни технологии Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Български език и литература Биология и здравно образование
6. Музика Английски език Български език и литература История и цивилизации Английски език Български език и литература Информационни технологии Биология и здравно образование Физическо възпитание и спорт Български език и литература
7. Учебен час по спортни дейности Учебен час по спортни дейности
8.

СРЯДА

1. Компютърно моделиране и информационни технологии Български език и литература Музика Математика Технологии и предприемачество Човекът и природата Математика География и икономика Български език и литература Английски език
2. Музика Компютърно моделиране и информационни технологии Български език и литература Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество Математика Български език и литература Български език и литература Английски език  Математика
3. Български език и литература Музика Компютърно моделиране и информационни технологии Човекът и природата Математика Технологии и предприемачество Български език и литература Английски език Математика  Български език и литература
4. Човекът и природата Физическо възпитание и спорт Математика Английски език Български език и литература Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Математика Музика  Информационни технологии
5. Физическо възпитание и спорт Математика История и цивилизации Изобразително изкуство Човекът и природата Български език и литература Английски език Информационни технологии География и икономика Музика
6. Математика История и цивилизации Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Английски език Български език и литература Човекът и природата Музика Информационни технологии География и икономика
7. Час на класа Учебен час за спортни дейности Час на класа Час на класа Час на класа Час за спортни дейности
8.

ЧЕТВЪРТЪК

1. ИУЧ Изобразително изкуство Математика ИУЧ Музика Български език и литература Английски език Математика Български език и литература Математика Биология и здравно образование Български език и литература
2. История и цивилизации ИУЧ Изобразително изкуство Математика ИУЧ Български език и литература Математика Английски език Музика Биология и здравно образование Математика Български език и литература
3. Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература Английски език История и цивилизации Музика Математика География и икономика Български език и литература Математика
4. Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт История и цивилизации Музика Български език и литература Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Български език и литература Биология и здравно образование
5. Английски език Човекът и природата Английски език Математика Физическо възпитание и спорт ИУЧ Български език и литература История и цивилизации ИУЧ Български език и литература Изобразително изкуство География и икономика
6. Физическо възпитание и спорт Английски език Човекът и природата Музика Български език и литература История и цивилизации Английски език ИУЧ Български език и литература География и икономика Изобразително изкуство
7. Час на класа Учебен час за спортни дейности Час на класа Час на класа Учебен час за спортни дейности Час на класа Час на класа
8.

ЧЕТВЪРТЪК

1. ИУЧ Математика Човекът и природата Физическо възпитание и спорт ИУЧ Математика Изобразително изкуство ИУЧ Математика ИУЧ Български и литература Български и литература Технологии и предприемачество История и цивилизации
2. Човекът и природата ИУЧ Математика Човекът и природата ИУЧ Математика Изобразително изкуство ИУЧ Математика ИУЧ Български и литература История и цивилизации ИУЧ Български и литература Технологии и предприемачество
3. Английски език Физическо възпитание и спорт ИУЧ Математика Български и литература География и икономика Изобразително изкуство ИУЧ Математика Технологии и предприемачество ИУЧ Български и литература ИУЧ Математика
4. Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество ИУЧ Български език и литература Английски език ИУЧ Математика Изобразително изкуство География и икономика Химия и опазване на околната среда ИУЧ Математика  ИУЧ Български и литература
5. ИУЧ Български език и литература Английски език Технологии и предприемачество География и икономика ИУЧ Български език и литература Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Английски език Химия и опазване на околната среда ИУЧ Български и литература
6. Технологии и предприемачество ИУЧ Български език и литература Английски език Физическо възпитание и спорт ИУЧ Български език и литература География и икономика Изобразително изкуство ИУЧ Математика История и цивилизации Химия и опазване на околната среда
7. Учебен час за спортни дейности Учебен час за спортни дейности
8.