Седмично разписание на часовете  1 – 4 клас – II срок

ПОНЕДЕЛНИК

1. Български език и литература Български език и литература Музика Български език и литература Български език и литература Български език и литература Човекът и обществото Човекът и обществото Човекът и обществото Физическо възп. и спорт Физическо възп. и спорт Математика Английски език
2. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Математика Български език и литература Математика Английски език Английски език Физическо възп. и спорт Физическо възп. и спорт
3. Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература Математика Математика Математика Български език и литература Български език и литература Български език и литература Математика Математика Английски език Математика
4. Математика Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Музика Музика Английски език Български език и литература Математика Английски език Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература
5. Музика Математика Английски език Учебен час за спортни дейности Музика Технологии и предприемачество Английски език Музика Български език и литература Технологии и предприемачество Български език и литература Български език и литература
6. Английски език Музика Учебен час за спортни дейности Учебен час за спортни дейности Български език и литература Час на класа Технологии и предприемачество
7.

ВТОРНИК

1. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Математика Математика Математика Английски език Човекът и природата Физическо възпитание и спорт Български език и литература Английски език Математика Български език и литература
2. Родинознание Математика Родинознание Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Български език и литература Математика Английски език Български език и литература Български език и литература Български език и литература Английски език Български език и литература
3. Математика Изобразително изкуство Математика Български език и литература Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Математика Английски език Български език и литература Български език и литература Английски език
4. Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Английски език Математика Математика Български език и литература Математика
5. Изобразително изкуство Учебен час за спортни дейности Изобразително изкуство Технолгии и предприемачество Английски език Час на класа Български език и литература Български език и литература Български език и литература Човекът и обществото Човекът и обществото Човекът и обществото Човекът и обществото
6. Музика Учебен час за спортни дейности Музика Музика Музика Музика Музика
7.

СРЯДА

1 a
1. Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Човекът и обществото Човекът и обществото Български език и литература Английски език Математика Български език и литература Български език и литература
2. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Математика Математика Английски език Английски език Български език и литература Човекът и обществото Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература
3.] Български език и литература Музика ИУЧ Английски език Околен свят Околен свят Математика Физическо възпитание и спорт Английски език Физическо възпитание и спорт Математика Човекът и природата Математика Математика
4. ИУЧ Английски език Математика Музика Музика Технологии и предприемачество Околен свят Български език и литература Математика Английски език Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
5. Учебен час за спортни дейности Технологии и предприемачество Час на класа Час на класа Технологии и предприемачество ИУЧ Математика Изобразително изкуство Български език и литература Български език и литература Български език и литература Човекът и природата Човекът и природата
6. Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Човекът и природата Час на класа Учебен час за спортни дейности Учебен час за спортни дейности

ЧЕТВЪРТЪК

1 a
1. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт ИУЧ

Математика

Български език и литература Български език и литература Математика Математика Английски език Компютъно моделиране Математика
2. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Математика Английски език Компютъно моделиране
3. Математика Математика Математика Български език и литература Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Български език и литература Компютъно моделиране Български език и литература Български език и литература Английски език
4. Технологии и предприемачество Музика Технологии и предприемачество ИУЧ Математика Английски език Български език и литература Музика Математика Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество Компютъно моделиране Математика Български език и литература
5. Час на класа Час на класа Час на класа  Английски език ИУЧ

Математика

Учебен час за спортни дейности  Математика Музика Човекът и природата Музика Музика Музика Музика
6. Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа Учебен час за спортни дейности Технологии и предприемачеств Час на класа

ПЕТЪК

1 a
1. Математика ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература Човекът и природата ИУЧ Български език и литература Компютърно моделиране Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт ИУЧ Математика ИУЧ Математика
2. ИУЧ Математика ИУЧ Математика Математика ИУЧ Математика ИУЧ Математика ИУЧ Математика Компютърно моделиране ИУЧ Математика ИУЧ Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ Математика Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
3. Музика Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство ИУЧ Български език и литература Компютърно моделиране ИУЧ

Математика

ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература
4. ИУЧ Български език и литература Родинознание ИУЧ Математика Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Човекът и природата Човекът и природата Човекът и природата Човекът и природата
5. ИУЧ-Английски език Учебен час за спортни дейности Учебен час за спортни дейности Музика Музика Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство
6. Учебен час за спортни дейности

Седмично разписание на часовете  5 – 7 клас

ПОНЕДЕЛНИК

1. Компютърно моделиране и инф.технологии История и цивилизации Изобразително изкуство Математика Математика География и икономика Български език и литература Музика Английски език Български език и литература
2. Български език и литература Компютърно моделиране и инф.технологии Изобразително изкуство Музика Български език и литература Математика Човекът и природата История и цивилизации Български език и литература Математика
3. Човекът и природата Изобразително изкуство Компютърно моделиране и инф.технологии Български език и литература Музика Английски език Математика Български език и литература Математика История и цивилизации
4. Mатематика Изобразително изкуство Български език и литература География и икономика Човекът и природата Български език и литература Английски език Български език и литература Химия и опазване на околната среда Музика
5. История и цивилизации Математика Български език и литература Информационни технологии География и икономика Човекът и природата Музика Математика Технологии и предприемачество Физика и астрономия
6. Изобразително изкуство Български език и литература Математика Човекът и природата Информационни технологии Музика География и икономика Физика и астрономия История и цивилизации Химия и опазване на околната среда
7. Изобразително изкуство Музика История и цивилизации Учебен час за спорни дейности Час на класа Учебен час за спорни дейности Химия и опазване на околната среда Физика и астрономия Английски език
8.

ВТОРНИК

1. Музика Математика Човекът и природата Английски език Математика Физическо възпитание и спорт Български език и лураитература Английски език Физика и астрономия Математика
2. Български език и лураитература Човекът и природата Математика Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Математика История и цивилизации Математика Английски език Физика и астрономия
3. Български език и литература География и икономика Музика Изобразително изкуство Български език и литература История и цивилизации Математика Физика и астрономия Математика Английски език
4. Математика Музика География и икономика Български език и литература Български език и литература Английски език Технологии и предприемачество Български език и литература Биология и здравно образование Физическо възпитание и спорт
5. Английски език Български език и литература Английски език Математика История и цивилизации Информационни технологии Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Български език и литература Биология и здравно образование
География и икономика Английски език Български език и литература История и цивилизации Английски език Български език и литература Информационни технологии Биология и здравно образование Физическо възпитание и спорт Български език и литература
7. Учебен час по спортни дейности Учебен час по спортни дейности
8.

СРЯДА

1. Компютърно моделиране и информационни технологии Български език и литература  Музика Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Математика География и икономика Математика Английски език
2. Музика Български език и литература Компютърно моделиране и информационни технологии Човекът и природата Технологии и предприемачество Математика Български език и литература Технологии и предприемачество Английски език  Математика
3.
Български език и литература
Компютърно моделиране и информационни технологии Български език и литература Физическо възпитание и спорт Английски език Математика Български език и литература Английски език Музика  Математика
4. История и цивилизации Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература Български език и литература Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература  Информационни технологии
5. Физическо възпитание и спорт Математика История и цивилизации Математика Човекът и природата Български език и литература Английски език Информационни технологии География и икономика Български език и литература
6. Математика История и цивилизации Физическо възпитание и спорт Английски език Технологии и предприемачество Български език и литература Човекът и природата Български език и литература Информационни технологии География и икономика
7. Час на класа Учебен час за спортни дейности Час на класа Час на класа Час на класа Час за спортни дейности
8.

ЧЕТВЪРТЪК

Английски език Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт Музика Математика Български език и литература Математика Биология и здравно образование Изобразително изкуство
2. Български език и литература Български език и литература Математика Английски език Математика Български език и литература Музика Английски език Математика Изобразително изкуство
3. Математика География и икономика Физическо възпитание и спорт Математика История и цивилизации Музика Математика ИУЧ Български език и литература Изобразително изкуство Български език и литература
4. География и икономика Физическо възпитание и спорт ИУЧ Математика ИУЧ Български език и литература Английски език ИУЧ Български език и литература История и цивилизации Биология и здравно образование Изобразително изкуство Български език и литература
5. Физическо възпитание и спорт ИУЧ Математика Английски език ИУЧ Математика Български език и литература Английски език Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Български език и литература Биология и здравно образование
6. ИУЧ Математика Английски език География и икономика Музика Физическо възпитание и спорт История и цивилизации Английски език Изобразително изкуство Български език и литература Математика
7. Час на класа Учебен час за спортни дейности Час на класа Час на класа Учебен час за спортни дейности Час на класа Час на класа
8.

ПЕТЪК

1. Технологии и предприемачество Математика Английски език Български и литература Изобразително изкуство Човекът и природата Английски език Български и литература ИУЧ Математика Физическо възпитание и спорт
2. Технологии и предприемачество Английски език Математика Български и литература Изобразително изкуство ИУЧ Математика Човекът и природата Физическо възпитание и спорт ИУЧ Математика ИУЧ Български и литература
3. Математика Технологии и предприемачество ИУЧ Български език и литература Човекът и природата Английски език Изобразително изкуство ИУЧ Математика ИУЧ Математика ИУЧ Български и литература История и цивилизации
4. Английски език Технологии и предприемачество Човекът и природата Физическо възпитание и спорт ИУЧ Математика Изобразително изкуство ИУЧ Български и литература  ИУЧ История и цивилизации География и икономика
5. ИУЧ Български език и литература Човекът и природата Технологии и предприемачество Английски език ИУЧ Български език и литература Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство История и цивилизации География и икономика ИУЧ Математика
6. Човекът и природата ИУЧ Български език и литература Технологии и предприемачество История и цивилизации Човекът и природата Английски език Изобразително изкуство География и икономика Физическо възпитание и спорт ИУЧ Математика
7. Учебен час за спортни дейности Учебен час за спортни дейности
8.

Седмично разписание на часовете  1 – 4 клас, ЦОУД – II срок

ПОНЕДЕЛНИК

1. Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

11.30 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.45 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.45 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.45 ч.

2. Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.45 – 14.25 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.45 – 14.25 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.45 – 14.25 ч.

3. Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

14.25 – 15.05 ч.

Самоподготовка

14.25 – 15.05 ч.

Самоподготовка

14.25 – 15.05 ч.

4. Самоподготовка

14.35 – 15.10 ч.

Самоподготовка

14.35 – 15.10 ч.

Самоподготовка

14.35 – 15.10 ч.

Самоподготовка

14.35 – 15.10 ч.

Самоподготовка

14.35 – 15.10 ч.

Самоподготовка

14.35 – 15.10 ч.

Самоподготовка

15.25 – 16.05 ч.

Самоподготовка

15.25 – 16.05 ч.

Самоподготовка

15.25 – 16.05 ч.

5. Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

16.05– 16.45 ч.

Занимания по интереси

16.05– 16.45 ч.

Занимания по интереси

16.05– 16.45 ч.

6. Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.45 – 17.25 ч

Занимания по интереси

16.45 – 17.25 ч

Занимания по интереси

16.45 – 17.25 ч

7.

ВТОРНИК

1. Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.45 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.45 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.45 ч.

2. Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.45 – 14.25 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.45 – 14.25 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.45 – 14.25 ч.

3. Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

14.25 – 15.05 ч.

Самоподготовка

14.25 – 15.05 ч.

Самоподготовка

14.25 – 15.05 ч.

4. Самоподготовка

14.35 – 15.10 ч.

 Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка

15.25 – 16.05 ч.

Самоподготовка

15.25 – 16.05 ч.

Самоподготовка

15.25 – 16.05 ч.

5. Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

16.05– 16.45 ч.

Занимания по интереси

16.05– 16.45 ч.

Занимания по интереси

16.05– 16.45 ч.

6. Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.45 – 17.25 ч.

Занимания по интереси

16.45 – 17.25 ч.

Занимания по интереси

16.45 – 17.25 ч.

7.