Седмично разписание на часовете  1 – 4 клас – II срок, 2023/ 2024 г.

ПОНЕДЕЛНИК

1. Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Математика Английски език Математика Математика Български език и литература Български език и литература Математика Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Музика Английски език Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Английски език Български език и литература Математика Математика Български език и литература Математика Математика Физическо възпитание и спорт
4. Математика Математика Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература Български език и литература Човекът и обществото Английски език Български език и литература Изобразително изкуство Английски език Математика
5. Технологии и предприемачество Музика Музика Български език и литература Музика Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Английски език Изобразително изкуство Музика Английски език
6. Английски език Час на класа Човекът и обществото Английски език Учебен час за спортни дейности
7.

ВТОРНИК

Български език Български език Български език Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература Английски език Математика Български език и литература Математика Математика Български език и литература
2. Български език Български език Български език Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Английски език Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература
3. Музика Математика Музика Физическо възпитание и спорт Български език и литература Математика Български език и литература Български език и литература Английски език Български език и литература Български език и литература Английски език
4. Математика ИУЧ Английски език Математика Математика Математика Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература Математика Английски език Български език и литература Музика
5. Учебен час за спортни дейности Технологии и предприемачество ИУЧ Английски език Час на класа Час на класа Час на класа Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество Музика Английски език Математика
6. Час на класа Учебен час за спортни дейности Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа
7.

СРЯДА

1 a
1. Математика Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Български език и литература Английски език Български език и литература Математика Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2. Български език и литература Български език и литература Математика Математика Математика Математика Математика Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература
3. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Родинознание Родинознание Родинознание Физическо възпитание и спорт Математика Физическо възпитание и спорт Математика Математика Математика
4. Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Български език и литература Английски език Технологии и предприемачество Музика Български език и литература Човекът и обществото Български език и литература Човекът и природата Английски език Човекът и природата
5. Час на класа Час на класа Час на класа Технологии и предприемачество Учебен час за спортни дейности Английски език ИУЧ – Математика Изобразително изкуство Човекът и природата Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Английски език
6. Човекът и природата Изобразително изкуство Музика Английски език Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт

ЧЕТВЪРТЪК

1 a
1. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература  Английски език Български език и литература ИУЧ Математика Български език и литература Компютърно моделиране Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература
2. Математика Музика Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература Компютърно моделиране Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3. ИУЧ- Английски език  Математика Родинознание Физическо възпитание и спорт Български език и литература Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт ИУЧ Математика Български език и литература Български език и литература Математика
Математика
4. Изобразително изкуство Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Изобразително изкуство Български език и литература Изобразително изкуство Български език и литература Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Математика Човекът и природата Човекът и природата
5. Изобразително изкуство Изобразително изкуство Учебен час за спортни дейности Изобразително изкуство Музика Учебен час за спортни дейности Български език и литература Човекът и природата  ИУЧ Математика Човекът и природата Изобразително изкуство Изобразително изкуство
6. Компютърно моделиране Учебен час за спортни дейности Учебен час за спортни дейности Изобразително изкуство Изобразително изкуство

ПЕТЪК

1 a
1. ИУЧ- Български език и литература ИУЧ- Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Маематика ИУЧ Математика ИУЧ Математика Човекът и обществото Човекът и обществото Човекът и обществото Компютърно моделиране Човекът и обществото ИУЧ

Математика

ИУЧ-Математика ИУЧ- Математика ИУЧ-Математика ИУЧ Математика ИУЧ Математика ИУЧ Математика ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ

Математика

Компютърно моделиране ИУЧ

Математика

3. Родинознание Родинознание Изобразително изкуство ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература Изобразително изкуство ИУЧ Математика ИУЧ

Математика

ИУЧ

Математика

ИУЧ-Математика Компютърно моделиране
4. Музика Музика Изобразително изкуство Музика Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Английски език Изобразително изкуство Човекът и обществото ИУЧ-Математика Човекът и обществото
5. Учебен час за спортни дейности Учебен час по спортни дейности Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Музика Музика Изобразително изкуство   Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество
6. Учебен час за спортни дейности Учебен час за спортни дейности

Седмично разписание на часовете  5 – 7 клас, II срок, 2023/ 2024 г.

ПОНЕДЕЛНИК

Човекът и природата Музика Математика Математика Компютърно моделиране и инф.технологии Физическо възпитание и спорт География и икономика Български език и литература нглийски език
Математика Български език и литература Български език и литература Музика Математика Компютърно моделиране и инф.технологии Български език и литература Английски език География и икономика
3. Български език и литература Човекът и природата Изобразително изкуство Компютърно моделиране и инф.технологии Физическо възпитание и спорт Музика Английски език География и икономика Български език и литература
4. Български език и литература Математика Изобразително изкуство История и цивилизации Български език и литература Математика Физическо възпитание и спорт Математика Химия и опазване на околната среда
5. Компютърно моделиране и инф.технологии Изобразително изкуство Английски език УЧ Математика Музика Български език и литература Математика Химия и опазване на околната среда Физическо възпитание и спорт
6. Музика Изобразително изкуство Компютърно моделиране и инф.технологии Физическо възпитание и спорт  История и цивилизации Български език и литература Химия и опазване на околната среда Физическо възпитание и спорт Математика
7. Английски език Компютърно моделиране и инф.технологии Човекът и природата Български език и литература Технологии и предприемачество История и цивилизации Учебен час за спортни дейности Учебен час за спортни дейности
8.

ВТОРНИК

1. Математика Английски език География и икономика Изобразително изкуство Български език и литература Математика Музика Математика Български език и литература
2. География и икономика История и цивилизации Математика Изобразително изкуство Математика Български език и литература Математика Музика Български език и литература
3.  Английски език География и икономика История и цивилизации Български език и литература Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Български език и литература Физика и астрономия Математика
4. Български език и литература Математика Български език и литература Математика Човекът и природата  География и икономика Български език и литература Компютърно моделиране и инф.технологии Физика и астрономия
5. ИУЧ Математика Физическо възпитание и спорт ИУЧ-Български език и литература География и икономика Английски език ИУЧ Математика Физика и астрономия История и цивилизации Компютърно моделиране и инф.технологии
6. Изобразително изкуство Български език и литература Английски език Човекът и природата География и икономика Физическо възпитание и спорт История и цивилизации Български език и литература Музика
7. Изобразително изкуство Български език и литература Музика Учебен час за спортни дейности  Учебен час за спортни дейности Компютърно моделиране и инф.технологии Български език и литература История и цивилизации
8.

СРЯДА

1. Математика Човекът и природата Английски език Английски език Математика Компютърно моделиране и инф.технологии Музика Български език и литература Физическо възпитание и спорт
2. Английски език Английски език Математика Математика Компютърно моделиране и инф.технологии Английски език Български език и литература  Музика Български език и литература
3. Човекът и природата Математика Български език и литература Компютърно моделиране и инф.технологии Английски език Математика Физическо възпитание и спорт Физика и астрономия Музика
4. Компютърно моделиране и инф.технологии Музика Човекът и природата Български език и литература ИУЧ Математика Физическо възпитание и спорт Математика География и икономика Физика и астрономия
5. Български език и литература Компютърно моделиране и инф.технологии Музика Български език и литература Физическо възпитание и спорт История и цивилизации Физика и астрономия Математика География и икономика
6. Музика Български език и литература Компютърно моделиране и инф.технологии История и цивилизации Български език и литература Технологии и предприемачество География и икономика Физическо възпитание и спорт Математика
7. Час на класа Час за спортни дейности Технологии и предприемачество История и цивилизации Български език и литература Час на класа Час на класа Час за спортни дейности
8.

ЧЕТВЪРТЪК

1. Математика Български език и литература Човекът и природата География и икономика Български език и литература Математика Математика Технологии и предприемачество История и цивилизации
2. Български език и литература Човекът и природата Математика Математика Български език и литература Изобразително изкуство Български език и литература История и цивилизации Математика
3. Човекът и природата ИУЧ Български език и литература Български език и литература Английски език Математика Изобразително изкуство История и цивилизации Математика Технологии и предприемачество
4. ИУЧ Български език и литература Математика  Български език и литература ИУЧ Български език и литература География и икономика Английски език Технологии и предприемачество Английски език ИУЧ Математика
5. Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество ИУЧ Математика ИУЧ Български език и литература Изобразително изкуство География и икономика Английски език ИУЧ Математика Биология и здравно образование
6. История и цивилизации Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Български език и литература ИУЧ Математика Биология и здравно образование Български език и литература
7. Учебен час за спортни дейности Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа Биология и здравно образование Български език и литература Английски език
8.

ПЕТЪК

1. Математика Английски език Технологии и предприемачество Математика Английски език Музика Математика Биология и здравно образование ИУЧ Български език и литература
2. История и цивилизации Математика Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Музика  Математика Биология и здравно образование Математика ИУЧ Български език и литература
3. Физическо възпитание и спорт История и цивилизации Математика Музика Математика Човекът и природата ИУЧ Български език и литература Английски език Математика
4. География и икономика ИУЧ Математика История и цивилизации Човекът и природата ИУЧ Български език и литература Английски език ИУЧ Български език и литература Изобразително изкуство Английски език
5. Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт География и икономика Английски език ИУЧ Български език и литература ИУЧ  Български език и литература Изобразително изкуство ИУЧ  Български език и литература Биология и здравно образование
6.  Технологии и предприемачество География и икономика Физическо възпитание и спорт Български език и литература Човекът и природата ИУЧ  Български език и литература Английски език ИУЧ  Български език и литература Изобразително изкуство
7. Учебен час за спортни дейности Учебен час за спортни дейности Час на класа
8.

Седмично разписание на часовете  1 – 4 клас, ЦОУД – I срок, 2022/ 2023 г.

ПОНЕДЕЛНИК

1. Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

11.20 – 13.00ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

11.20 – 13.00ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

11.20 – 13.00ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.45 ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.45 ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.45 ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

13:10 – 13:50 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13:10 – 13:50 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13:10 – 13:50 ч.

2. Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.45 – 14.25 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.45 – 14.25 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.45 – 14.25 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:50 – 14:30 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:50 – 14:30 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:50 – 14:30 ч.

3. Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

14.25 – 15.05 ч.

Самоподготовка

14.25 – 15.05 ч.

Самоподготовка

14.25 – 15.05 ч.

Самоподготовка

14:30 – 15:10 ч.

Самоподготовка

14:30 – 15:10 ч.

Самоподготовка

14:30 – 15:10 ч.

4. Самоподготовка

14.35 – 15.10 ч.

Самоподготовка

14.35 – 15.10 ч.

Самоподготовка

14.35 – 15.10 ч.

Самоподготовка

14.35 – 15.10 ч.

Самоподготовка

14.35 – 15.10 ч.

Самоподготовка

14.35 – 15.10 ч.

Самоподготовка

15.25 – 16.05 ч.

Самоподготовка

15.25 – 16.05 ч.

Самоподготовка

15.25 – 16.05 ч.

Самоподготовка

15:30 – 16:10 ч.

Самоподготовка

15:30 – 16:10 ч.

Самоподготовка

15:30 – 16:10 ч.

5. Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

16.05– 16.45 ч.

Занимания по интереси

16.05– 16.45 ч.

Занимания по интереси

16.05– 16.45 ч.

Занимания по интереси

16:10 – 16:50 ч.

Занимания по интереси

16:10 – 16:50 ч.

Занимания по интереси

16:10 – 16:50 ч.

6. Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.45 – 17.25 ч

Занимания по интереси

16.45 – 17.25 ч

Занимания по интереси

16.45 – 17.25 ч

Занимания по интереси

16:50 – 17:30 ч.

Занимания по интереси

16:50 – 17:30 ч.

Занимания по интереси

16:50 – 17:30 ч.

7.

ВТОРНИК

1. Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.45 ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.45 ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.45 ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

13:10 – 13:50 ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

13:10 – 13:50 ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

13:10 – 13:50 ч.

2. Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.45 – 14.25 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.45 – 14.25 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.45 – 14.25 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:50 – 14:30 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:50 – 14:30 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:50 – 14:30 ч.

3. Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

14.25 – 15.05 ч.

Самоподготовка

14.25 – 15.05 ч.

Самоподготовка

14.25 – 15.05 ч.

Самоподготовка

14:30 – 15:10 ч.

Самоподготовка

14:30 – 15:10 ч.

Самоподготовка

14:30 – 15:10 ч.

4. Самоподготовка

14.35 – 15.10 ч.

 Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка

15.25 – 16.05 ч.

Самоподготовка

15.25 – 16.05 ч.

Самоподготовка

15.25 – 16.05 ч.

Самоподготовка

15:30 – 16:10 ч.

Самоподготовка

15:30 – 16:10 ч.

Самоподготовка

15:30 – 16:10 ч.

5. Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

16.05– 16.45 ч.

Занимания по интереси

16.05– 16.45 ч.

Занимания по интереси

16.05– 16.45 ч.

Занимания по интереси

16:10 – 16:50 ч.

Занимания по интереси

16:10 – 16:50 ч.

Занимания по интереси

16:10 – 16:50 ч.

6. Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.45 – 17.25 ч.

Занимания по интереси

16.45 – 17.25 ч.

Занимания по интереси

16.45 – 17.25 ч.

Занимания по интереси

16:50 – 17:30 ч.

Занимания по интереси

16:50 – 17:30 ч.

Занимания по интереси

16:50 – 17:30 ч.

7.

СРЯДА

1. Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.45 ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.45 ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.45 ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

13:10 – 13:50 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13:10 – 13:50 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13:10 – 13:50 ч.

2. Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.45 – 14.25 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.45 – 14.25 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.45 – 14.25 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:50 – 14:30 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:50 – 14:30 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:50 – 14:30 ч.

3. Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

14.25 – 15.05 ч.

Самоподготовка

14.25 – 15.05 ч.

Самоподготовка

14.25 – 15.05 ч.

Самоподготовка

14:30 – 15:10 ч.

Самоподготовка

14:30 – 15:10 ч.

Самоподготовка

14:30 – 15:10 ч.

4. Самоподготовка

14.35 – 15.10 ч.

 Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка

15.25 – 16.05 ч.

Самоподготовка

15.25 – 16.05 ч.

Самоподготовка

15.25 – 16.05 ч.

Самоподготовка

15:30 – 16:10 ч.

Самоподготовка

15:30 – 16:10 ч.

Самоподготовка

15:30 – 16:10 ч.

5. Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

16.05– 16.45 ч.

Занимания по интереси

16.05– 16.45 ч.

Занимания по интереси

16.05– 16.45 ч.

Занимания по интереси

16:10 – 16:50 ч.

Занимания по интереси

16:10 – 16:50 ч.

Занимания по интереси

16:10 – 16:50 ч.

6. Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.45 – 17.25 ч.

Занимания по интереси

16.45 – 17.25 ч.

Занимания по интереси

16.45 – 17.25 ч.

Занимания по интереси

16:50 – 17:30 ч.

Занимания по интереси

16:50 – 17:30 ч.

Занимания по интереси

16:50 – 17:30 ч.

7.

ЧЕТВЪРТЪК

1. Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.45 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.45 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.45 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13:10 – 13:50 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13:10 – 13:50 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13:10 – 13:50 ч.

2. Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.45 – 14.25 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.45 – 14.25 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.45 – 14.25 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:50 – 14:30 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:50 – 14:30 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:50 – 14:30 ч.

3. Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

14.25 – 15.05 ч.

Самоподготовка

14.25 – 15.05 ч.

Самоподготовка

14.25 – 15.05 ч.

Самоподготовка

14:30 – 15:10 ч.

Самоподготовка

14:30 – 15:10 ч.

Самоподготовка

14:30 – 15:10 ч.

4. Самоподготовка

14.35 – 15.10 ч.

 Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка

15.25 – 16.05 ч.

Самоподготовка

15.25 – 16.05 ч.

Самоподготовка

15.25 – 16.05 ч.

Самоподготовка

15:30 – 16:10 ч.

Самоподготовка

15:30 – 16:10 ч.

Самоподготовка

15:30 – 16:10 ч.

5. Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

16.05– 16.45 ч.

Занимания по интереси

16.05– 16.45 ч.

Занимания по интереси

16.05– 16.45 ч.

Занимания по интереси

16:10 – 16:50 ч.

Занимания по интереси

16:10 – 16:50 ч.

Занимания по интереси

16:10 – 16:50 ч.

6. Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.45 – 17.25 ч.

Занимания по интереси

16.45 – 17.25 ч.

Занимания по интереси

16.45 – 17.25 ч.

Занимания по интереси

16:50 – 17:30 ч.

Занимания по интереси

16:50 – 17:30 ч.

Занимания по интереси

16:50 – 17:30 ч.

7.

ПЕТЪК

1. Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.15 – 12.55 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.15 – 12.55 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.15 – 12.55 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12:20 – 13:00 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12:20 – 13:00 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12:20 – 13:00 ч.

2. Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.00 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.00 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.00 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:00 – 14:00 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:00 – 14:00 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:00 – 14:00 ч.

3. Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.40 – 14.20 ч.

Самоподготовка

13.40 – 14.20 ч.

Самоподготовка

13.40 – 14.20 ч.

Самоподготовка

14:00 – 14:40 ч.

Самоподготовка

14:00 – 14:40 ч.

Самоподготовка

14:00 – 14:40 ч.

4. Самоподготовка

14.35 – 15.10 ч.

 Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка

14.50 – 15.30 ч. Г

Самоподготовка

14.50 – 15.30 ч.

Самоподготовка

14.50 – 15.30 ч.

Самоподготовка

14:40 – 15:20 ч.

Самоподготовка

14:40 – 15:20 ч.

Самоподготовка

14:40 – 15:20 ч.

5. Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40– 16.20 ч.

Занимания по интереси

15.40– 16.20 ч.

Занимания по интереси

15.40– 16.20 ч.

Занимания по интереси

15:40 – 16:20 ч.

Занимания по интереси

15:40 – 16:20 ч.

Занимания по интереси

15:40 – 16:20 ч.

6. Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.20 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.20 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.20 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16:20 – 17:00 ч.

Занимания по интереси

16:20 – 17:00 ч.

Занимания по интереси

16:20 – 17:00 ч.

7.