Седмично разписание на часовете  1 – 4 клас – I срок, 2023/ 2024 г.

ПОНЕДЕЛНИК

1. Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Математика Английски език Математика Математика Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Музика Английски език Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Английски език Български език и литература Математика Математика Математика Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Математика
4. Математика Математика Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература Български език и литература Човекът и обществото Английски език Човекът и обществото Математика Математика Английски език
5. Технологии и предприемачество Музика Музика Български език и литература Технологии и предприемачество Музика Музика Английски език Изобразително изкуство Английски език Изобразително изкуство
6. Английски език Час на класа Музика Английски език Учебен час за спортни дейности Физическо възпитание и спорт
7.

ВТОРНИК

Български език Български език Български език Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература Английски език Математика Български език и литература Английски език Математика Български език и литература
2. Български език Български език Български език Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Английски език Български език и литература Български език и литература Английски език Български език и литература
3. Музика Музика Музика Физическо възпитание и спорт Български език и литература Математика Български език и литература Български език и литература Английски език Български език и литература Български език и литература Английски език
4. Математика ИУЧ Английски език Математика Математика Математика Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература Математика Математика Български език и литература Музика
5. Учебен час за спортни дейности Технологии и предприемачество ИУЧ Английски език Час на класа Час на класа Час на класа Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество Музика Музика Математика
6. Час на класа Учебен час за спортни дейности Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа
7.

СРЯДА

1 a
1. Математика Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Български език и литература Английски език Български език и литература Математика Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2. Български език и литература Български език и литература Математика Математика Математика Математика Математика Физическо възпитание и спорт Английски език Математика Математика Физическо възпитание и спорт
3. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Родинознание Родинознание Родинознание Физическо възпитание и спорт Математика Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Човекът и природата Човекът и природата
4. Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Български език и литература Английски език Технологии и предприемачество Музика Български език и литература Човекът и природата Български език и литература Технологии и предприемачество Английски език Математика
5. Час на класа Час на класа Час на класа Изобразително изкуство Учебен час за спортни дейности Английски език ИУЧ – Математика Изобразително изкуство Човекът и природата Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество Английски език
6. Човекът и природата Изобразително изкуство Музика Английски език Физическо възпитание и спорт Учебен час за спортни дейности

ЧЕТВЪРТЪК

1 a
1. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Математика  Математика Български език и литература Математика Български език и литература Компютърно моделиране Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2. Математика Математика Математика Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Български език и литература Компютърно моделиране Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3. ИУЧ- Английски език ИУЧ- Математика Родинознание Български език и литература Български език и литература Математика Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература Музика Математика  

Математика
4. Изобразително изкуство Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Български език и литература Български език и литература Изобразително изкуство Български език и литература Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Математика Музика Музика
5. Изобразително изкуство Изобразително изкуство Учебен час за спортни дейности Учебен час за спортни дейности Английски език Учебен час за спортни дейности Български език и литература Човекът и обществото  Математика Човекът и обществото Човекът и обществото Човекът и обществото
6. Компютърно моделиране Учебен час за спортни дейности Учебен час за спортни дейности Изобразително изкуство Технологии и предприемачество

ПЕТЪК

1 a
1. ИУЧ- Български език и литература ИУЧ- Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература Човекът и обществото Човекът и обществото Човекът и обществото Компютърно моделиране Човекът и обществото Физическо възпитание и спорт
ИУЧ-Математика Математика ИУЧ-Математика ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература Човекът и обществото Компютърно моделиране Човекът и обществото
3. Родинознание Родинознание Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ Математика ИУЧ Математика Изобразително изкуство ИУЧ Математика ИУЧ

Математика

Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Компютърно моделиране
4. Музика Музика Изобразително изкуство Музика Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Музика Изобразително изкуство ИУЧ-Математика ИУЧ-Математика ИУЧ-Математика
5. Учебен час за спортни дейности Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Музика Музика Музика Английски език Изобразително изкуство ИУЧ- Български език и литература ИУЧ- Български език и литература ИУЧ- Български език и литература
6. Учебен час за спортни дейности

Седмично разписание на часовете  5 – 7 клас, I срок, 2023/ 2024 г.

ПОНЕДЕЛНИК

История и цивилизации Математика Технологии и предприемачество Математика Български език и литература Музика Компютърно моделиране и инф.технологии Химия и опазване на ок. среда Български език и литература
Математика Изобразително изкуство История и цивилизации Български език и литература Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература Компютърно моделиране и инф.технологии Химия и опазване на околната среда
3. Български език и литература Изобразително изкуство Математика Български език и литература Музика Математика Химия и опазване на околната среда Български език и литература Компютърно моделиране и инф.технологии
4. Български език и литература История и цивилизации Български език и литература Музика Технологии и предприемачество Човекът и природата Математика Физическо възпитание и спорт География и икономика
5. Компютърно моделиране и инф.технологии Български език и литература Музика УЧ Математика Технологии и предприемачество История и цивилизации География и икономика Математика Физическо възпитание и спорт
6. Английски език Музика Компютърно моделиране и инф.технологии Човекът и природата  История и цивилизации Български език и литература Физическо възпитание и спорт География и икономика Математика
7. Човекът и природата Компютърно моделиране и инф.технологии Английски език История и цивилизации Човекът и природата Български език и литература Учебен час за спортни дейности Учебен час за спортни дейности
8.

ВТОРНИК

1. Математика Български език и литература Английски език Български език и литература Математика Физическо възпитание и спорт Музика История и цивилизации Математика
2. Английски език Математика Български език и литература Изобразително изкуство Български език и литература Математика Математика Музика История и цивилизации
3. Физическо възпитание и спорт ИУЧ Български език и литература Математика Изобразително изкуство Английски език Български език и литература Български език и литература Математика Български език и литература
4. ИУЧ Математика ИУЧ Български език и литература Физическо възпитание и спорт Математика География и икономика  Компютърно моделиране и инф.технологии Български език и литература Физика и астрономия Български език и литература
5. Български език и литература Физическо възпитание и спорт Човекът и природата География и икономика Компютърно моделиране и инф.технологии ИУЧ Математика История и цивилизации Английски език Физика и астрономия
6. Човекът и природата Английски език ИУЧ-Български език и литература Компютърно моделиране и инф.технологии Физическо възпитание и спорт География и икономика Физика и астрономия Български език и литература Английски език
7. Технологии и предприемачество Човекът и природата ИУЧ-Български език и литература Учебен час за спортни дейности  Учебен час за спортни дейности Английски език Български език и литература Музика
8.

СРЯДА

1. Английски език Физическо възпитание и спорт Математика Английски език Изобразително изкуство Математика Математика Химия и опазване на околната среда География и икономика
2. Физическо възпитание и спорт Математика Английски език Математика Изобразително изкуство Английски език Химия и опазване на околната среда  География и икономика Математика
3. Математика География и икономика Физическо възпитание и спорт Български език и литература Математика Технологии и предприемачество Български език и литература Математика Химия и опазване на околната среда
4. Музика ИУЧ-Математика Български език и литература Човекът и природата Български език и литература Технологии и предприемачество География и икономика Компютърно моделиране и инф.технологии Физическо възпитание и спорт
5. Български език и литература Музика География и икономика История и цивилизации ИУЧ Математика Български език и литература Компютърно моделиране и инф.технологии Физическо възпитание и спорт Български език и литература
6. География и икономика Български език и литература Музика Технологии и предприемачество Човекът и природата История и цивилизации Физическо възпитание и спорт Български език и литература Компютърно моделиране и инф.технологии
7. Час на класа Час за спортни дейности Технологии и предприемачество История и цивилизации Човекът и природата Час на класа Час на класа Час за спортни дейности
8.

ЧЕТВЪРТЪК

1. Български език и литература Човекът и природата Математика Математика Български език и литература География и икономика История и цивилизации Математика Технологии и предприемачество
2. Физическо възпитание и спорт Математика Човекът и природата География и икономика Български език и литература Математика Български език и литература Технологии и предприемачество История и цивилизации
3. Човекът и природата Български език и литература Български език и литература Английски език Физическо възпитание и спорт Български език и литература Изобразително изкуство История и цивилизации Математика
4. Математика Български език и литература  Български език и литература Български език и литература Математика Английски език Изобразително изкуство Биология и здравно образование Английски език
5. ИУЧ Български език и литература Английски език Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Английски език Изобразително изкуство Математика ИУЧ Математика Биология и здравно образование
6. ИУЧ Български език и литература  Физическо възпитание и спорт ИУЧ Математикa ИУЧ Български език и литература География и икономика Изобразително изкуство Английски език Български език и литература ИУЧ Математика
7. Учебен час за спортни дейности Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа Биология и здравно образование Английски език Български език и литература
8.

ПЕТЪК

1. Математика Английски език Изобразително изкуство Математика Човекът и природата Музика ИУЧ  Български и литература Математика  Английски език
2. История и цивилизации Математика Изобразително изкуство Музика Математика  Човекът и природата Английски език Изобразително изкуство Математика
3. Български и литература История и цивилизации Математика Физическо възпитание и спорт Музика Български език и литература Технологии и предприемачество Изобразително изкуство Биология и здравно образование
4. География и икономика Технологии и предприемачество История и цивилизации Английски език Български език и литература Математика Математика  Биология и здравно образование ИУЧ Български език и литература
5. Изобразително изкуство Български език и литература География и икономика Български език и литература Английски език Английски език Биология и здравно образование ИУЧ  Български език и литература Изобразително изкуство
6. Изобразително изкуство География и икономика Български език и литература Човекът и природата ИУЧ  Български език и литература ИУЧ  Български език и литература ИУЧ Математика Английски език Изобразително изкуство
7. Учебен час за спортни дейности Учебен час за спортни дейности Час на класа
8.

Седмично разписание на часовете  1 – 4 клас, ЦОУД – I срок, 2022/ 2023 г.

ПОНЕДЕЛНИК

1. Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

11.20 – 13.00ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

11.20 – 13.00ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

11.20 – 13.00ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.45 ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.45 ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.45 ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

13:10 – 13:50 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13:10 – 13:50 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13:10 – 13:50 ч.

2. Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.45 – 14.25 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.45 – 14.25 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.45 – 14.25 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:50 – 14:30 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:50 – 14:30 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:50 – 14:30 ч.

3. Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

14.25 – 15.05 ч.

Самоподготовка

14.25 – 15.05 ч.

Самоподготовка

14.25 – 15.05 ч.

Самоподготовка

14:30 – 15:10 ч.

Самоподготовка

14:30 – 15:10 ч.

Самоподготовка

14:30 – 15:10 ч.

4. Самоподготовка

14.35 – 15.10 ч.

Самоподготовка

14.35 – 15.10 ч.

Самоподготовка

14.35 – 15.10 ч.

Самоподготовка

14.35 – 15.10 ч.

Самоподготовка

14.35 – 15.10 ч.

Самоподготовка

14.35 – 15.10 ч.

Самоподготовка

15.25 – 16.05 ч.

Самоподготовка

15.25 – 16.05 ч.

Самоподготовка

15.25 – 16.05 ч.

Самоподготовка

15:30 – 16:10 ч.

Самоподготовка

15:30 – 16:10 ч.

Самоподготовка

15:30 – 16:10 ч.

5. Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

16.05– 16.45 ч.

Занимания по интереси

16.05– 16.45 ч.

Занимания по интереси

16.05– 16.45 ч.

Занимания по интереси

16:10 – 16:50 ч.

Занимания по интереси

16:10 – 16:50 ч.

Занимания по интереси

16:10 – 16:50 ч.

6. Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.45 – 17.25 ч

Занимания по интереси

16.45 – 17.25 ч

Занимания по интереси

16.45 – 17.25 ч

Занимания по интереси

16:50 – 17:30 ч.

Занимания по интереси

16:50 – 17:30 ч.

Занимания по интереси

16:50 – 17:30 ч.

7.

ВТОРНИК

1. Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.45 ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.45 ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.45 ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

13:10 – 13:50 ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

13:10 – 13:50 ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

13:10 – 13:50 ч.

2. Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.45 – 14.25 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.45 – 14.25 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.45 – 14.25 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:50 – 14:30 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:50 – 14:30 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:50 – 14:30 ч.

3. Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

14.25 – 15.05 ч.

Самоподготовка

14.25 – 15.05 ч.

Самоподготовка

14.25 – 15.05 ч.

Самоподготовка

14:30 – 15:10 ч.

Самоподготовка

14:30 – 15:10 ч.

Самоподготовка

14:30 – 15:10 ч.

4. Самоподготовка

14.35 – 15.10 ч.

 Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка

15.25 – 16.05 ч.

Самоподготовка

15.25 – 16.05 ч.

Самоподготовка

15.25 – 16.05 ч.

Самоподготовка

15:30 – 16:10 ч.

Самоподготовка

15:30 – 16:10 ч.

Самоподготовка

15:30 – 16:10 ч.

5. Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

16.05– 16.45 ч.

Занимания по интереси

16.05– 16.45 ч.

Занимания по интереси

16.05– 16.45 ч.

Занимания по интереси

16:10 – 16:50 ч.

Занимания по интереси

16:10 – 16:50 ч.

Занимания по интереси

16:10 – 16:50 ч.

6. Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.45 – 17.25 ч.

Занимания по интереси

16.45 – 17.25 ч.

Занимания по интереси

16.45 – 17.25 ч.

Занимания по интереси

16:50 – 17:30 ч.

Занимания по интереси

16:50 – 17:30 ч.

Занимания по интереси

16:50 – 17:30 ч.

7.

СРЯДА

1. Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.45 ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.45 ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.45 ч.

Обедно хранене/Организиран отдих

и физическа активност

13:10 – 13:50 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13:10 – 13:50 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13:10 – 13:50 ч.

2. Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.45 – 14.25 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.45 – 14.25 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.45 – 14.25 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:50 – 14:30 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:50 – 14:30 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:50 – 14:30 ч.

3. Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

14.25 – 15.05 ч.

Самоподготовка

14.25 – 15.05 ч.

Самоподготовка

14.25 – 15.05 ч.

Самоподготовка

14:30 – 15:10 ч.

Самоподготовка

14:30 – 15:10 ч.

Самоподготовка

14:30 – 15:10 ч.

4. Самоподготовка

14.35 – 15.10 ч.

 Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка

15.25 – 16.05 ч.

Самоподготовка

15.25 – 16.05 ч.

Самоподготовка

15.25 – 16.05 ч.

Самоподготовка

15:30 – 16:10 ч.

Самоподготовка

15:30 – 16:10 ч.

Самоподготовка

15:30 – 16:10 ч.

5. Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

16.05– 16.45 ч.

Занимания по интереси

16.05– 16.45 ч.

Занимания по интереси

16.05– 16.45 ч.

Занимания по интереси

16:10 – 16:50 ч.

Занимания по интереси

16:10 – 16:50 ч.

Занимания по интереси

16:10 – 16:50 ч.

6. Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.45 – 17.25 ч.

Занимания по интереси

16.45 – 17.25 ч.

Занимания по интереси

16.45 – 17.25 ч.

Занимания по интереси

16:50 – 17:30 ч.

Занимания по интереси

16:50 – 17:30 ч.

Занимания по интереси

16:50 – 17:30 ч.

7.

ЧЕТВЪРТЪК

1. Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.45 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.45 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.45 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13:10 – 13:50 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13:10 – 13:50 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13:10 – 13:50 ч.

2. Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.45 – 14.25 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.45 – 14.25 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.45 – 14.25 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:50 – 14:30 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:50 – 14:30 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:50 – 14:30 ч.

3. Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

14.25 – 15.05 ч.

Самоподготовка

14.25 – 15.05 ч.

Самоподготовка

14.25 – 15.05 ч.

Самоподготовка

14:30 – 15:10 ч.

Самоподготовка

14:30 – 15:10 ч.

Самоподготовка

14:30 – 15:10 ч.

4. Самоподготовка

14.35 – 15.10 ч.

 Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка

15.25 – 16.05 ч.

Самоподготовка

15.25 – 16.05 ч.

Самоподготовка

15.25 – 16.05 ч.

Самоподготовка

15:30 – 16:10 ч.

Самоподготовка

15:30 – 16:10 ч.

Самоподготовка

15:30 – 16:10 ч.

5. Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

16.05– 16.45 ч.

Занимания по интереси

16.05– 16.45 ч.

Занимания по интереси

16.05– 16.45 ч.

Занимания по интереси

16:10 – 16:50 ч.

Занимания по интереси

16:10 – 16:50 ч.

Занимания по интереси

16:10 – 16:50 ч.

6. Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.45 – 17.25 ч.

Занимания по интереси

16.45 – 17.25 ч.

Занимания по интереси

16.45 – 17.25 ч.

Занимания по интереси

16:50 – 17:30 ч.

Занимания по интереси

16:50 – 17:30 ч.

Занимания по интереси

16:50 – 17:30 ч.

7.

ПЕТЪК

1. Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.15 – 12.55 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.15 – 12.55 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.15 – 12.55 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12:20 – 13:00 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12:20 – 13:00 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12:20 – 13:00 ч.

2. Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.00 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.00 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.00 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:00 – 14:00 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:00 – 14:00 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:00 – 14:00 ч.

3. Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.40 – 14.20 ч.

Самоподготовка

13.40 – 14.20 ч.

Самоподготовка

13.40 – 14.20 ч.

Самоподготовка

14:00 – 14:40 ч.

Самоподготовка

14:00 – 14:40 ч.

Самоподготовка

14:00 – 14:40 ч.

4. Самоподготовка

14.35 – 15.10 ч.

 Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка

14.50 – 15.30 ч. Г

Самоподготовка

14.50 – 15.30 ч.

Самоподготовка

14.50 – 15.30 ч.

Самоподготовка

14:40 – 15:20 ч.

Самоподготовка

14:40 – 15:20 ч.

Самоподготовка

14:40 – 15:20 ч.

5. Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40– 16.20 ч.

Занимания по интереси

15.40– 16.20 ч.

Занимания по интереси

15.40– 16.20 ч.

Занимания по интереси

15:40 – 16:20 ч.

Занимания по интереси

15:40 – 16:20 ч.

Занимания по интереси

15:40 – 16:20 ч.

6. Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.20 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.20 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.20 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16:20 – 17:00 ч.

Занимания по интереси

16:20 – 17:00 ч.

Занимания по интереси

16:20 – 17:00 ч.

7.