Седмично разписание на часовете  1 – 4 клас – I срок, 2022/ 2023 г.

ПОНЕДЕЛНИК

1. Математика Физическо възпитание и спорт Математика Английски език Български език и литература Математика Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2. Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература Български език и литература Музика Английски език Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Английски език Български език и литература Математика Математика Математика Математика Математика Музика
4. Български език и литература Български език и литература Музика Математика Математика Български език и литература Човекът и обществото Английски език Човекът и обществото Физическо възпитание и спорт Човекът и обществото Математика
5. Технологии и предприемачеств Учебен час за спортни дейности Технологии и предприемачество Музика Музика Английски език Човекът и обществото Технологии и предприемачество Английски език
6. Английски език Учебен час за спортни дейности Музика Английски език Учебен час за спортни дейности Човекът и обществото
7.

ВТОРНИК

1. ИУЧ Математика ИУЧ Английски език ИУЧ Български език Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература Математика Английски език Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2. ИУЧ Български език ИУЧ Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Английски език Математика Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3. Изобразително изкуство ИУЧ Български език ИУЧ Математика Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература Английски език Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Английски език Математика
4. ИУЧ Английски език Изобразително изкуство Изобразително изкуство Математика Физическо възпитание и спорт Математика Математика Български език и литература Български език и литература Английски език Музика Физическо възпитание и спорт
5. Учебен час за спортни дейности Учебен час за спортни дейности ИУЧ Английски език Час на класа Час на класа Час на класа Човекът и обществото Човекът и обществото Музика Математика Математика Човекът и обществото
6. Учебен час за спортни дейности Музика Английски език Час на класа Час на класа Час на класа
7.

СРЯДА

1 a
1. Математика Математика Математика Български език и литература Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Английски език Български език и литература Математика Български език и литература Математика
2. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Математика Български език и литература Математика Английски език Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Околен свят Околен свят Околен свят Български език и литература Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература Английски език Български език и литература
4. Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество Английски език Технологии и предприемачество Музика Математика Български език и литература Човекът и природата Човекът и природата Физическо възпитание и спорт Английски език
5. Час на класа Час на класа Час на класа Музика Околен свят Английски език Човекът и природата Човекът и природата Музика Английски език Математика Технологии и предприемачество
6. Учебен час за спортни дейности Музика Английски език Музика Човекът и природата Учебен час за спортни дейности

ЧЕТВЪРТЪК

1 a
1. Математика Математика Български език и литература Математика Математика Български език и литература Български език и литература ИУЧ Математика Компютърно моделиране Математика Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
2. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Компютърно моделиране Български език и литература Човекът и природата Човекът и природата Математика
3. Български език и литература Български език и литература Математика Български език и литература Български език и литература Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература ИУЧ Български език и литература Английски език Човекът и природата
4. Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство Български език и литература Български език и литература Изобразително изкуство ИУЧ Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт ИУЧ Български език и литература Математика Английски език
5. Музика Музика Учебен час за спортни дейности Изобразително изкуство Английски език Учебен час за спортни дейности  Музика Физическо възпитание и спорт ИУЧ Математика Технологии и предприемачество ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература
6. Компютърно моделиране Човекът и природата Учебен час за спортни дейности Учебен час за спортни дейности ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература

ПЕТЪК

1 a
1.  Физическо възпитание и спорт Български език и литература Математика ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература Човекът и природата Човекът и природата Човекът и природата ИУЧ Математика Компютърно моделиране ИУЧ Математика
2.  Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература Компютърно моделиране ИУЧ Математика Български език и литература
3. Родинознание Математика Физическо възпитание и спорт ИУЧ Математика ИУЧ Математика ИУЧ Математика ИУЧ Математика ИУЧ Математика ИУЧ

Математика

Български език и литература Български език и литература Компютърно моделиране
4. Български език и литература Родинознание Родинознание Музика Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство
5. Музика Музика Музика Учебен час за спортни дейности Музика Музика Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство
6.

Седмично разписание на часовете  5 – 7 клас, I срок, 2022/ 2023 г.

ПОНЕДЕЛНИК

1. Физическо възпитание и спорт Български език и литература Музика Математика Човекът и природата Изобразително изкуство Математика Математика Български език и литература Английски език
2. Музика Български език и литература Математика Български език и литература Компютърно моделиране и инф. технологии Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Английски език Математика Български език и литература
3. Български език и литература Mатематика Физическо възпитание и спорт Български език и литература Изобразително изкуство Компютърно моделиране и инф. технологии Английски език Български език и литература Биология и здравно образование Математика
4. Mатематика Музика Български език и литература Английски език Изобразително изкуство Математика География и икономика Химия и опазване на околната среда Английски език Информационни технологии
5. ИУЧ Български език и литература ИУЧ Математика История и цивилизации Изобразително изкуство Математика Български език и литература Информационни технологии Физическо възпитание и спорт География и икономика Биология и здравно образование
6. История и цивилизации Физическо възпитание и спорт ИУЧ Математика Изобразително изкуство Български език и литература ИУЧ Математика Биология и здравно образование География и икономика Информационни технологии Физическо възпитание и спорт
7. ИУЧ Математика История и цивилизации ИУЧ Български език и литература Учебен час за спорни дейности Час на класа Български език и литература Информационни технологии Физическо възпитание и спорт География и икономика
8.

ВТОРНИК

1. Математика География и икономика Английски език Човекът и природата Математика Музика Български език и литература Английски език История и цивилизации Математика
Английски език Математика География и икономика Български език и литература Музика Математика Английски език Технологии и предприемачество Математика Химия и опазване на ок. среда
3. География и икономика Музика Математика Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература Технологии и предприемачество Математика Химия и опазване на ок. среда Английски език
4. Компютърно моделиране и инф. технологии ИУЧ Математика Български език и литература Музика Български език и литература Физическо възпитание и спорт История и цивилизации Биология и здравно образование Български език и литература Технологии и предприемачество
5. Музика Компютърно моделиране и инф. технологии ИУЧ Математика География и икономика Български език и литература Английски език Химия и опазване на ок. среда История и цивилизации ИУЧ Математика Български език и литература
6. Български език и литература Човекът и природата Компютърно моделиране и инф. технологии Физическо възпитание и спорт Английски език География и икономика Математика Български език и литература Технологии и предприемачество История и цивилизации
7. ИУЧ Математика Български език и литература Музика Информационни технологии География и икономика Човекът и природата Учебен час за спортни дейности Учебен час за спортни дейности
8.

СРЯДА

1. Английски език Математика История и цивилизации Математика Английски език Технологии и предприемачество Български език и литература Музика Математика Химия и опазване на ок. среда
2. Математика История и цивилизации Английски език Английски език Математика Технологии и предприемачество Български език и литература География и икономика Музика  Математика
3. История и цивилизации Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература Технологии и предприемачество Математика Музика Математика Химия и опазване на ок. среда Физическо възпитание и спорт
4. Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Български език и литература Компютърно моделиране и инф. технологии Технологии и предприемачество Английски език Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература Музика
5. Български език и литература Английски език Човекът и природата История и цивилизации Български език и литература Компютърно моделиране и инф. технологии Физическо възпитание и спорт ИУЧ Математика География и икономика Български език и литература
6. Човекът и природата Български език и литература Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество История и цивилизации Български език и литература География и икономика Български език и литература Физическо възпитание и спорт ИУЧ  Математика
7. Час на класа Час на класа Час на класа Технологии и предприемачество Компютърно моделиране и инф. технологии История и цивилизации Час за спортни дейности Час на класа Час за спортни дейности
8.

ЧЕТВЪРТЪК

1. Изобразително изкуство Български език и литература Човекът и природата Човекът и природата Математика Български език и литература Математика ИУЧ  Български език и литература Английски език Музика
2. Изобразително изкуство Английски език Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература Музика Математика ИУЧ Български език и литература Физика и астрономия
3. Човекът и природата Изобразително изкуство Български език и литература Математика География и икономика Физическо възпитание и спорт Български език и литература Музика История и цивилизации ИУЧ Български език и литература
4. Български език и литература Изобразително изкуство  Математика ИУЧ Български език и литература Физическо възпитание и спорт География и икономика Английски език Химия и опазване на ок. среда Физика и астрономия Математика
5. Български език и литература Математика Изобразително изкуство География и икономика Български език и литература Математика Химия и опазване на ок. среда Физика и астрономия Математика Английски език
6. Математика ИУЧ  Български език и литература Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт ИУЧ Математика Човекът и природата Физика и астрономия Английски език Музика История и цивилизации
7. Учебен час за спортни дейности Учебен час за спортни дейности Час на класа Час на класа Учебен час за спортни дейности Час на класа Час на класа Час на класа
8.

ПЕТЪК

1. Математика Технологии и предприемачество Български и литература Музика ИУЧ Български език и литература Английски език Биология и здравно образование Математика Английски език Български и литература
2. Технологии и предприемачество Български и литература Математика Английски език Музика ИУЧ Български език и литература История и цивилизации Биология и здравно образование Математика Български и литература
3. Български и литература Математика География и икономика Математика Човекът и природата Музика ИУЧ Български и литература История и цивилизации Български и литература Математика
4. География и икономика Физическо възпитание и спорт Английски език Човекът и природата Математика История и цивилизации Математика  Изобразително изкуство Български и литература Биология и здравно образование
5. Английски език География и икономика Физическо възпитание и спорт История и цивилизации Английски език Математика Изобразително изкуство Български и литература Биология и здравно образование Изобразително изкуство
6. Физическо възпитание и спорт Английски език Технологии и предприемачество ИУЧ Математика История и цивилизации Човекът и природата ИУЧ Математика Български и литература Изобразително изкуство География и икономика
7. Учебен час за спортни дейности Учебен час за спортни дейности
8.

Седмично разписание на часовете  1 – 4 клас, ЦОУД – I срок, 2022/ 2023 г.

ПОНЕДЕЛНИК

1. Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

11.20 – 13.00ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

11.20 – 13.00ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

11.20 – 13.00ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.45 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.45 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.45 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13:10 – 13:50 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13:10 – 13:50 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13:10 – 13:50 ч.

2. Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.45 – 14.25 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.45 – 14.25 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.45 – 14.25 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:50 – 14:30 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:50 – 14:30 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:50 – 14:30 ч.

3. Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

14.25 – 15.05 ч.

Самоподготовка

14.25 – 15.05 ч.

Самоподготовка

14.25 – 15.05 ч.

Самоподготовка

14:30 – 15:10 ч.

Самоподготовка

14:30 – 15:10 ч.

Самоподготовка

14:30 – 15:10 ч.

4. Самоподготовка

14.35 – 15.10 ч.

Самоподготовка

14.35 – 15.10 ч.

Самоподготовка

14.35 – 15.10 ч.

Самоподготовка

14.35 – 15.10 ч.

Самоподготовка

14.35 – 15.10 ч.

Самоподготовка

14.35 – 15.10 ч.

Самоподготовка

15.25 – 16.05 ч.

Самоподготовка

15.25 – 16.05 ч.

Самоподготовка

15.25 – 16.05 ч.

Самоподготовка

15:30 – 16:10 ч.

Самоподготовка

15:30 – 16:10 ч.

Самоподготовка

15:30 – 16:10 ч.

5. Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

16.05– 16.45 ч.

Занимания по интереси

16.05– 16.45 ч.

Занимания по интереси

16.05– 16.45 ч.

Занимания по интереси

16:10 – 16:50 ч.

Занимания по интереси

16:10 – 16:50 ч.

Занимания по интереси

16:10 – 16:50 ч.

6. Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.45 – 17.25 ч

Занимания по интереси

16.45 – 17.25 ч

Занимания по интереси

16.45 – 17.25 ч

Занимания по интереси

16:50 – 17:30 ч.

Занимания по интереси

16:50 – 17:30 ч.

Занимания по интереси

16:50 – 17:30 ч.

7.

ВТОРНИК

1. Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.45 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.45 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.45 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13:10 – 13:50 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13:10 – 13:50 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13:10 – 13:50 ч.

2. Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.45 – 14.25 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.45 – 14.25 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.45 – 14.25 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:50 – 14:30 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:50 – 14:30 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:50 – 14:30 ч.

3. Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

14.25 – 15.05 ч.

Самоподготовка

14.25 – 15.05 ч.

Самоподготовка

14.25 – 15.05 ч.

Самоподготовка

14:30 – 15:10 ч.

Самоподготовка

14:30 – 15:10 ч.

Самоподготовка

14:30 – 15:10 ч.

4. Самоподготовка

14.35 – 15.10 ч.

 Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка

15.25 – 16.05 ч.

Самоподготовка

15.25 – 16.05 ч.

Самоподготовка

15.25 – 16.05 ч.

Самоподготовка

15:30 – 16:10 ч.

Самоподготовка

15:30 – 16:10 ч.

Самоподготовка

15:30 – 16:10 ч.

5. Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

16.05– 16.45 ч.

Занимания по интереси

16.05– 16.45 ч.

Занимания по интереси

16.05– 16.45 ч.

Занимания по интереси

16:10 – 16:50 ч.

Занимания по интереси

16:10 – 16:50 ч.

Занимания по интереси

16:10 – 16:50 ч.

6. Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.45 – 17.25 ч.

Занимания по интереси

16.45 – 17.25 ч.

Занимания по интереси

16.45 – 17.25 ч.

Занимания по интереси

16:50 – 17:30 ч.

Занимания по интереси

16:50 – 17:30 ч.

Занимания по интереси

16:50 – 17:30 ч.

7.

СРЯДА

1. Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.45 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.45 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.45 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13:10 – 13:50 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13:10 – 13:50 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13:10 – 13:50 ч.

2. Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.45 – 14.25 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.45 – 14.25 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.45 – 14.25 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:50 – 14:30 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:50 – 14:30 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:50 – 14:30 ч.

3. Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

14.25 – 15.05 ч.

Самоподготовка

14.25 – 15.05 ч.

Самоподготовка

14.25 – 15.05 ч.

Самоподготовка

14:30 – 15:10 ч.

Самоподготовка

14:30 – 15:10 ч.

Самоподготовка

14:30 – 15:10 ч.

4. Самоподготовка

14.35 – 15.10 ч.

 Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка

15.25 – 16.05 ч.

Самоподготовка

15.25 – 16.05 ч.

Самоподготовка

15.25 – 16.05 ч.

Самоподготовка

15:30 – 16:10 ч.

Самоподготовка

15:30 – 16:10 ч.

Самоподготовка

15:30 – 16:10 ч.

5. Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

16.05– 16.45 ч.

Занимания по интереси

16.05– 16.45 ч.

Занимания по интереси

16.05– 16.45 ч.

Занимания по интереси

16:10 – 16:50 ч.

Занимания по интереси

16:10 – 16:50 ч.

Занимания по интереси

16:10 – 16:50 ч.

6. Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.45 – 17.25 ч.

Занимания по интереси

16.45 – 17.25 ч.

Занимания по интереси

16.45 – 17.25 ч.

Занимания по интереси

16:50 – 17:30 ч.

Занимания по интереси

16:50 – 17:30 ч.

Занимания по интереси

16:50 – 17:30 ч.

7.

ЧЕТВЪРТЪК

1. Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.45 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.45 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.45 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13:10 – 13:50 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13:10 – 13:50 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

13:10 – 13:50 ч.

2. Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.45 – 14.25 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.45 – 14.25 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.45 – 14.25 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:50 – 14:30 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:50 – 14:30 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:50 – 14:30 ч.

3. Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

14.25 – 15.05 ч.

Самоподготовка

14.25 – 15.05 ч.

Самоподготовка

14.25 – 15.05 ч.

Самоподготовка

14:30 – 15:10 ч.

Самоподготовка

14:30 – 15:10 ч.

Самоподготовка

14:30 – 15:10 ч.

4. Самоподготовка

14.35 – 15.10 ч.

 Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка

15.25 – 16.05 ч.

Самоподготовка

15.25 – 16.05 ч.

Самоподготовка

15.25 – 16.05 ч.

Самоподготовка

15:30 – 16:10 ч.

Самоподготовка

15:30 – 16:10 ч.

Самоподготовка

15:30 – 16:10 ч.

5. Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

16.05– 16.45 ч.

Занимания по интереси

16.05– 16.45 ч.

Занимания по интереси

16.05– 16.45 ч.

Занимания по интереси

16:10 – 16:50 ч.

Занимания по интереси

16:10 – 16:50 ч.

Занимания по интереси

16:10 – 16:50 ч.

6. Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.45 – 17.25 ч.

Занимания по интереси

16.45 – 17.25 ч.

Занимания по интереси

16.45 – 17.25 ч.

Занимания по интереси

16:50 – 17:30 ч.

Занимания по интереси

16:50 – 17:30 ч.

Занимания по интереси

16:50 – 17:30 ч.

7.

ПЕТЪК

1. Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.00 – 13.05ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.15 – 12.55 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.15 – 12.55 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12.15 – 12.55 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12:20 – 13:00 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12:20 – 13:00 ч.

Обедно хранене/

Организиран отдих

и физическа активност

12:20 – 13:00 ч.

2. Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.05 – 13.40 ч

Организиран отдих

и физическа активност

13.00 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.00 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13.00 – 13.40 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:00 – 14:00 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:00 – 14:00 ч.

Организиран отдих

и физическа активност

13:00 – 14:00 ч.

3. Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.50 – 14.25 ч.

Самоподготовка

13.40 – 14.20 ч.

Самоподготовка

13.40 – 14.20 ч.

Самоподготовка

13.40 – 14.20 ч.

Самоподготовка

14:00 – 14:40 ч.

Самоподготовка

14:00 – 14:40 ч.

Самоподготовка

14:00 – 14:40 ч.

4. Самоподготовка

14.35 – 15.10 ч.

 Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч.
Самоподготовка

14.50 – 15.30 ч. Г

Самоподготовка

14.50 – 15.30 ч.

Самоподготовка

14.50 – 15.30 ч.

Самоподготовка

14:40 – 15:20 ч.

Самоподготовка

14:40 – 15:20 ч.

Самоподготовка

14:40 – 15:20 ч.

5. Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40 – 16.15 ч.

Занимания по интереси

15.40– 16.20 ч.

Занимания по интереси

15.40– 16.20 ч.

Занимания по интереси

15.40– 16.20 ч.

Занимания по интереси

15:40 – 16:20 ч.

Занимания по интереси

15:40 – 16:20 ч.

Занимания по интереси

15:40 – 16:20 ч.

6. Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.25 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.20 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.20 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16.20 – 17.00 ч.

Занимания по интереси

16:20 – 17:00 ч.

Занимания по интереси

16:20 – 17:00 ч.

Занимания по интереси

16:20 – 17:00 ч.

7.