СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА 

Клас Паралелка Описание Брой места
5 а общообразователна 3
5 б общообразователна 3
5 в общообразователна 4
6 а общообразователна 1
6 б общообразователна 1
6 в общообразователна 1
7 б общообразователна 2
7 в общообразователна 1