OУ „Мати Болгария“ гр.Казанлък обявява следните незаети места в паралелките към 01.10.2021 г.:

I клас – 2 ученици

IV клас – 1 ученик

V клас – 9 ученици

VI клас – 2 ученици