След  проведено общо събрание на представителите на родителите на учениците на 25.11.2021 г., бяха избрани членове на Обществения съвет на ОУ „Мати Болгария“ за срок от 3 години в състав:

Председател: Тодор Тодоров

Секретар: Силвия Халачева

Членове:

  1.  Джемиле Касабова
  2. Панко Панайотов
  3. Милен Милчев
  4. Стела Динкова
  5. Румяна Сандалова – представител на финансиращия орган.