НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ IV – VII КЛАС

    График за провеждане на НВО IV, VII клас – Заповед на Министъра на образованието и културата