Информация за предстоящо обучение на педагогическия екип

на ОУ „Мати Болгария“:

 

  1. Тема на обучението: Развитие на ключовите компетентности.
  2. Място на провеждане: хотел „Феста Панорама“, гр.Несебър
  3. Период на провеждане: 09.2022 г. – 02.09.2022 г.
  4. Начален и краен час: 12,00 часа на 01.09.2022 г. – 12,00 часа на 02.09.2022 г.
  5. Броя на пеагогическите специалисти, заявили желание за участие: 41