Информация за предстоящо обучение на педагогическия екип  на ОУ „Мати Болгария“ 25. 11. – 26. 11. 2023 г.

  1. Тема на обучението: „Работа с дигитално учебно съдържание. Създаване на електронен урок – методи и похвати“.
  2. Място на провеждане:  к-кс „Слънчев бряг“ 
  3. Период на провеждане: 25. 11.2023 г. – 26.11.2023 г.
  4. Начален и краен час: 10:00 часа на 25.011.2023 г. – 10:00 часа на 26.11.2023 г.
  5. Броя на пеагогическите специалисти, заявили желание за участие: 37