РЪКОВОДСТВО

Боряна Ангелова Попова
Директор
Светлана Иванова Маркова
Заместник-директор, учебна дейност
Станимир Христов Малешков
Заместник-директор, административно стопанската дейност

АДМИНИСТРАЦИЯ

Искрена Христова Караиванова
Завеждащ административна служба
Милена Минкова Йорданова
Завеждащ административна служба
Христомир Нихтянов Нихтянов
Главен счетоводител, бюджетен

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Дарина Николова Скордева
Педагогически съветник
Деница Лазарова Милчева
Старши учител, ресурсен
Татяна Манева Недялкова
Психолог, училищен

ПРЕПОДАВАТЕЛИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Анастасия Христофорова Пиронкова
Старши учител по английски език в прогимназиален етап
Даниела Славова Башкехайова
Старши учител по география и икономика в прогимназиален етап
Димитрина Димитрова Господинова
Старши учител по математика и информационни технологии в прогимназиален етап
Димитринка Тодорова Димитрова
Старши учител по технологии и предприемачество в прогимназиален етап
Илко Желев Илиев
Учител по Физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап
Катя Стайкова Стоянова
Старши учител по Български език и литература в прогимназиален етап
Маргарита Йорданова Димитрова
Старши учител по Изобразително изкуство и информационни технологии в прогимназиален етап
Радка Нанкова Нанкова
Учител по природни науки в прогимназиален етап
Росица Пеева Нанева
Старши учител по История и цивилизации и английски език в прогимназиален етап
Румен Николов Трънски
Учител по физика и астрономия в прогимназиален етап
Станка Георгиева Недева
Старши учител по Български език и литература в прогимназиален етап
Стела Кънева Георгиева
Старши учител по математика в прогимназиален етап
Теменужка Иванова Върбанова
Старши учител по музика в прогимназиален етап
Христина Денчева Гитева
Старши учител по Български език и литература в прогимназиален етап
Цветелина Ганчева Михова-Ненчева
Учител по Математика и Информационни технологии в прогимназиален етап
Цонка Минчева Марчева
Учител по Химия и опазване на околната среда в прогимназиален етап

ПРЕПОДАВАТЕЛИ В НАЧАЛЕН ЕТАП

Бойка Валентинова Денева
Старши учител в начален етап на основното образование (I -IV клас)
Евелина Борисова Стамболова
Старши учител в начален етап на основното образование (I -IV клас)
Соня Янкова Георгиева
Старши учител в начален етап на основното образование (I -IV клас)
Ралица Ненова Палазова-Вачкова
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден (I – IV клас)
Гергана Иванова Орозова
Учител в група за целодневна организация на учебния ден (I – IV клас)
Пламена Илиева Илиева
Учител в група за целодневна организация на учебния ден (I – IV клас)
Ирина Миткова Андреева
Старши учител в начален етап на основното образование (I -IV клас)
Нанка Рачева Костадинова
Старши учител в начален етап на основното образование (I -IV клас)
Тодорка Петрова Йорданова - Гюлева
Старши учител в начален етап на основното образование (I -IV клас)
Павлина Димитрова Калчева
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден (I – IV клас)
Весела Павлова Иванова
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден (I – IV клас)
Мариана Георгиева Йошкова
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден (I – IV клас)
Милена Димитрова Добрева
Старши учител в начален етап на основното образование (I -IV клас)
Беатрис Василева Кацарова
Учител в начален етап на основното образование (I -IV клас)
Блага Дончева Качакова
Старши учител в начален етап на основното образование (I -IV клас)
Елка Недялкова Димитрова
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден (I – IV клас)
Емилия Радостинова Величкова
Учител в група за целодневна организация на учебния ден (I – IV клас)
Николина Господинова Милева
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден (I – IV клас)
Мария Димова Белчева
Старши учител в начален етап на основното образование (I -IV клас)
Пепа Димитрова Петрова
Старши учител в начален етап на основното образование (I -IV клас)
Ангелина Костадинова Христова
Начален учител, Класен ръководител – IV В клас
Теменужка Делянова Иванова
Старши учител в начален етап на основното образование (I -IV клас)
Генка Рачева Славова
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден (I – IV клас)
Йорданка Василева Сунгурова
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден (I – IV клас)
Мариана Маркова Рахнева
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден (I – IV клас)
Венцислава Веселинова Чеперкова
Старши учител в начален етап на основното образование (I-IV клас)
Соня Атанасова Стойчева
Старши учител, чужд език и компютърно моделиране в начален етап на основното образование (I-IV клас)
Събина Костадинова Иванова
Старши учител, чужд език и компютърно моделиране в начален етап на основното образование (I-IV клас)