РЪКОВОДСТВО

Боряна Ангелова Попова
Директор
Светлана Иванова Маркова
Заместник-директор, учебна дейност
Станимир Христов Малешков
Заместник-директор, административно стопанската дейност

АДМИНИСТРАЦИЯ

Искрена Христова Караиванова
Завеждащ административна служба
Милена Минкова Йорданова
Завеждащ административна служба
Христомир Нихтянов Нихтянов
Главен счетоводител, бюджетен

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Дарина Николова Скордева
Педагогически съветник
Деница Лазарова Милчева
Старши учител, ресурсен
Татяна Манева Недялкова
Психолог, училищен

ПРЕПОДАВАТЕЛИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Анастасия Христофорова Пиронкова
Старши учител по английски език в прогимназиален етап
Даниела Славова Башкехайова
Старши учител по география и икономика в прогимназиален етап
Димитрина Димитрова Господинова
Старши учител по математика и информационни технологии в прогимназиален етап
Димитринка Тодорова Димитрова
Старши учител по технологии и предприемачество в прогимназиален етап
Илко Желев Илиев
Учител по Физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап
Катя Стайкова Стоянова
Старши учител по Български език и литература в прогимназиален етап
Радка Нанкова Нанкова
Учител по природни науки в прогимназиален етап
Росица Пеева Нанева
Старши учител по История и цивилизации и английски език в прогимназиален етап
Станка Георгиева Недева
Старши учител по Български език и литература в прогимназиален етап
Стела Кънева Георгиева
Старши учител по математика в прогимназиален етап
Теменужка Иванова Върбанова
Старши учител по музика в прогимназиален етап
Христина Денчева Гитева
Старши учител по Български език и литература в прогимназиален етап
Цветелина Ганчева Михова-Ненчева
Учител по Математика и Информационни технологии в прогимназиален етап
Цветелина Кънчева Попова
Учител по Информационни технологии и компютърно моделиране и изобразително изкуство в прогимназиален етап

ПРЕПОДАВАТЕЛИ В НАЧАЛЕН ЕТАП

Ангелина Костадинова Христова
Старши учител в начален етап на основното образование (I – IV клас)
Антония Василева Кефалова
Учител в група за целодневна организация на учебния ден (I – IV клас)
Беатрис Василева Кацарова
Учител в начален етап на основното образование (I -IV клас)
Бойка Валентинова Денева
Старши учител в начален етап на основното образование (I -IV клас)
Блага Дончева Качакова
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден (I – IV клас)
Весела Павлова Иванова
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден (I – IV клас)
Генка Рачева Славова
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден (I – IV клас)
Гергана Иванова Орозова
Учител в група за целодневна организация на учебния ден (I – IV клас)
Даниела Гочева Тодорова
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден (I – IV клас)
Евелина Борисова Стамболова
Старши учител в начален етап на основното образование (I -IV клас)
Емилия Радостинова Величкова
Учител в група за целодневна организация на учебния ден (I – IV клас)
Ирина Миткова Андреева
Старши учител в начален етап на основното образование (I -IV клас)
Мариана Георгиева Йошкова
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден (I – IV клас)
Мария Димова Белчева
Старши учител в начален етап на основното образование (I -IV клас)
Милена Димитрова Добрева
Старши учител в начален етап на основното образование (I -IV клас)
Мирослава Живкова Кърджилова
Учител в група за целодневна организация на учебния ден (I – IV клас)
Нанка Рачева Костадинова
Старши учител в начален етап на основното образование (I -IV клас)
Николина Господинова Щилянова
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден (I – IV клас)
Павлина Димитрова Калчева
Старши учител в начален етап на основното образование (I -IV клас)
Пепа Димитрова Петрова
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден (I – IV клас)
Пламена Илиева Илиева
Учител в група за целодневна организация на учебния ден (I – IV клас)
Ралица Ненова Палазова-Вачкова
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден (I – IV клас)
Соня Атанасова Стойчева
Старши учител, чужд език и компютърно моделиране в начален етап на основното образование (I-IV клас)
Соня Янкова Георгиева
Старши учител в начален етап на основното образование (I -IV клас)
Събина Костадинова Иванова
Старши учител, чужд език и компютърно моделиране в начален етап на основното образование (I-IV клас)
Теменужка Делянова Иванова
Старши учител в начален етап на основното образование (I -IV клас)
Тодорка Петрова Йорданова - Гюлева
Старши учител в начален етап на основното образование (I -IV клас)