ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

  ГОДИШЕН ОТЧЕТ на УКБДП (Училищна комисия по безопастност на движението по пътищатаОТЧЕТ на УКБДП)  ЗА 2020/2021 учебна година